vrijdag 30 november 2007

De accreditatie is binnen .......

Vandaag werd ik gebeld door mw. Beaard, directeur van het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Zij berichtte mij dat de commissie Kwaliteitsverklaringen van het NIAZ het Maaslandziekenhuis onvoorwaardelijk geaccrediteerd heeft. Wat een fantastisch resultaat. Misschien moet ik eerst even uitleggen wat dit precies betekent. Het NIAZ (www.niaz.nl) is het instituut dat kwaliteitskeurmerken uitgeeft voor ziekenhuizen in Nederland. Zo'n kwaliteitskeurmerk krijg je als ziekenhuis niet zomaar. Hier gaat een grondige "keuring" door dit kwaliteitsinstituut aan vooraf. In april dit jaar werd het Maaslandziekenhuis hiervoor bezocht door een team van 9 keurmeesters (ook wel auditoren genoemd). Deze keurmeesters onderzochten in totaal 125 kwaliteitsdocumenten van het ziekenhuis. U moet hierbij denken aan protocollen, veiligheidsvoorschriften e.d. Vervolgens voerden zij in die week in totaal 72 gesprekken met 102 personen. Op basis van deze inspectieweek verscheen in juni dit jaar het auditrapport met alle bevindingen en aanbevelingen van het inspectieteam. Op basis van dit auditrapport heeft het ziekenhuuis een actieplan ontwikkeld, waarin alle aanbevelingen en verbeterpunten, aangegeven door het auditteam, een plek hebben gekregen. Dit actieplan werd in oktober toegezonden aan het NIAZ. In de vergadering van 30 november jl. heeft de commissie Kwaliteitsverklaringen van het NIAZ vastgesteld dat er in voldoende mate in het Maaslandziekenhuis sprake is van a) een aantoonbare verbetercultuur, b) een voldoende mate van borging en c) een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van de organisatie en de veiligheid voor patiënten, medewerkers en omgeving van het Maaslandziekenhuis. Dit bewijs is een erkenning voor het vele werk dat de afgelopen jaren door velen in huis is verricht. Deze accreditatie vormt ook een belangrijke mijlpaal voor het Maaslandziekenhuis werkend in een veranderende zorgomgeving/zorgmarkt. Op 18 april 2008 zal het officiële accreditatiebewijs worden overhandigd door mevrouw Beaard persoonlijk. Het zal duidelijk zijn, dat ik bijzonder trots ben op dit behaalde resultaat. Te meer daar hierdoor de inspanningen van zo velen in onze organisatie worden beloond. Daar waar al zoveel van de medewerkers in deze tijd wordt gevraagd. U zult begrijpen, mijn dag kan niet meer stuk.

Geen opmerkingen: