vrijdag 28 december 2007

Terugblik op 2007 .....

In de slotbijeenkomst van het jaar 2007 met alle leidinggevenden in Den Tempel (Sittardenaren kennen deze plek ongetwijfeld) heb ik in mijn toespraakje teruggekeken op het jaar 2007. Ter voorbereiding hierop ben ik zo eens door mijn agenda van 2007 gelopen. Dan valt op dat het voor de organisatie, mede door de talrijke voorbereidings-activiteiten op de ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis, een zeer druk jaar is geweest. En natuurlijk allemaal naast de zorg die gewoon geleverd moest worden en waar inmiddels de vergrijzing in de Westelijke Mijnstreek merkbaar effect heeft op de toeloop naar het ziekenhuis. Het bezoek aan de polikliniek is in 2007 dan ook met maar liefst 6% gestegen, een groeicijfer dat een unicum is te noemen. Ik maak me dan ook met enige regelmaat zorgen over de belasting die dit geeft op alle medewerkers. Ik hoop dat, met de geplande ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis in oktober 2008, de haven in zicht komt en alle medewerkers hieruit de energie putten om nog even vol te houden. Wellicht dat iedereen rond de feestdagen even een moment van rust vindt om de spreekwoordelijke batterij weer op te laden, om er vervolgens in het "verhuisjaar" met volle energie weer "tegen aan te gaan". Wat hebben we in 2007 met elkaar gedaan/bereikt? Eerder in deze weblog maakte ik al melding dat nu alle apparatuur voor het nieuwe ziekenhuis is gegund aan Philips. Een zeer intensieve voorbereiding ging hieraan vooraf. We hebben met elkaar de NIAZ-accreditatie binnengehaald. Ook daar schreef ik reeds over in deze weblog. Er is actief deelgenomen als pilot-ziekenhuis aan de ontwikkeling van het landelijke veiligheidsmanagementssysteem voor ziekenhuizen. Er is een start gemaakt met het zogenaamde Veilig Incident Melden bij de riscovolle afdelingen. Ook daar reeds meer over in deze weblog. Het laboratorium heeft een CCKL-kwaliteitskeurmerk uitgereikt gekregen. Het ziekenhuis rampenopvangplan is geheel herzien en hiermee is regionaal geoefend. Overigens een belangrijk aspect van onze zorgverlening. Het Maaslandziekenhuis moet op (regionale) rampen voorbereid zijn. Verder is er gestaag gewerkt aan de uitrol van het Elektronisch Medisch Dossier en het Elektronisch Verpleegkundig Dossier. Ook is er een pilot uitgevoerd met een nieuw Elektronisch Medicatie Dossier. Ook hier schreef ik eerder over in mijn weblog. Onze Intensive Care is opgewaardeerd naar een zogenaamd Level II. Nu zijn 24 uur per dag/zeven dagen in de week intensivisten beschikbaar om de medische zorg te verlenen. Het MS-centrum Limburg ging van start in het ziekenhuis. Het academisch ziekenhuis Maastricht droeg hiermee de MS-zorg over aan het Maaslandziekenhuis. Het MS-centrum kreeg een academische status! De digitalisering van alle medische beelden kreeg verder vorm. We stonden stil bij het eenjarige bestaan van de eerste Limburgse buitenpolikliniek in Echt. Een initiatief dat grote waardering kent onder zowel de patienten als ook de huisartsen in Echt en omgeving. Het Medisch CoordinatieCentrum Omnes (MCC Omnes) , een samenwerkingsverband tussen ziekenhuis en huisartsen op het gebied van eerstelijns-diagnostiek en transmurale zorgverlening, kende haar eerste opstartjaar. Ook dit centrum voorziet in een behoefte. De wachttijden voor diagnostiek zijn drastisch teruggebracht en de serviceverlening is toegenomen. Inmiddels staan nieuwe (transmurale) initiatieven in de planning. We kregen in 2007 maar liefst 650.000 Euro subsidie van de Provincie Limburg om met onze ketenpartners (huisartsen, huisartsenpost, apothekers, Omnes, etc) de informatiesystemen te verbinden, zodat digitale zorginformatie beter uitgewisseld kan worden. Er werd een start gemaakt met een nieuwe patientenenquete en ook de verpleegkundigen ontwikkelden hun eigen zogenaamde kwaliteitsthermometer. Met deze "thermometer" wordt de door de verpleegkundigen zelf ervaren kwalliteit van verpleegkundige zorgverlening periodiek gemeten. Met de uitkomsten wordt gekeken waar verbetering noodzakelijk is. Met het Ziekenhuis Oostelijk Limburg in Genk werden samenwerkingsafspraken gemaakt op het gebied van de neurochirurgie. Hiermee kwam voor het Maaslandziekenhuis de eerste Euregionale samenwerking tot stand. Neurochirurgen uit Genk zullen begin 2008 werkzaamheden gaan uitvoeren in Sittard. Tot slot wil ik noemen dat wij als ziekenhuis in 2007 als eerste in Nederland het zogenaamde "wassen zonder water" invoerden, een innovatie in de verpleegkundige zorgverlening, die inmiddels door andere ziekenhuizen in Nederland is gevolgd. Overigens wordt dit innovatieve product door een Geleens bedrijf op de Nederlandse markt gebracht. Daarnaast waren tal van andere activiteiten aan de orde, van meer interne organisatorische aard, om straks verantwoord het nieuwe ziekenhuis in gebruik te nemen, zodat iedereen zijn nieuwe werkplek ruim voor de opening kent.

Geen opmerkingen: