woensdag 6 februari 2008

Bloggen in de praktijk .........

Sinds 1 november 2007 is mijn weblog al weer in de lucht. Inmiddels zijn er 17 bijdragen gepubliceerd en begint het bloggen een plek te krijgen in mijn wekelijkse werkpatroon. De kop is er dus af, nu is het een kwestie van volhouden. De webstatistieken laten een 500-tal bezoeken en ongeveer 900 zogenaamde pageviews per maand zien. Een 25-tal bezoekers heeft zich "geabonneerd" op de bijdragen van de weblog. Op zich een belangstelling die ik bij aanvang niet had kunnen bedenken. Zelf heb ik mij intussen op een groot aantal "medische" weblogs geabonneerd, waarbij het opvalt dat er zeer weinig leden van raden van bestuur danwel directieleden van ziekenhuizen zich hier nationaal en internationaal aan wagen. In de Verenigde Staten is verreweg de weblog van Paul Levy, President en CEO van Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston het meest populair. In Nederland heeft ongetwijfeld de weblog van Herre Kingma, voorzitter van de Raad van Bestuur van Medisch Spectrum Twente, de trend in het bloggen gezet. In de Verenigde Staten heeft Harvard University zelfs (onvoorstelbaar) een symposium georganiseerd over ethische issues met betrekking tot het bloggen van CEO's in de zorg. Paul Levy besteedde hier op zijn weblog aandacht aan. Bij dit symposium werd door één van de sprekers een viertal vragen gesteld bij het doordenken van de ethiek rondom bloggende directeuren in de zorg:

Vraag 1:
Blogt de directeur als een individu of als de stem van de ziekenhuisorganisatie?


Het zal duidelijk zijn, zeker gezien de aanhef van mijn weblog, dat ik blog als directeur van het Maaslandziekenhuis. Dus in al mijn uitingen moet ik mij hiervan rekenschap geven. Wel is de weblog niet direct gekoppeld aan de website van het Maaslandziekenhuis. Dit is voor mij vooralsnog een bewuste keuze. Ogenschijnlijk heeft Herre Kingma hierin een andere afweging gemaakt. Volgende week spreek ik met de mensen van onze communicatie-afdeling in welke mate een verbinding met de website van het ziekenhuis wenselijk is.

Vraag 2:
Is de bloggende directeur authentiek? Of blijkt duidelijk dat hij/zij qua weblog het product is van een zogenaamde ghostwriter en daarmee het verlengstuk van de communicatie-/marketingafdeling?


In mijn situatie kan ik u melden dat alle bijdragen van mij persoonlijk afkomstig zijn. Dit maakt de weblog mijns inziens extra interessant voor de lezer. Wel heb ik verschillende opvattingen in mijn omgeving kunnen beluisteren of het wel of geen goed idee is om lezers te laten reageren op de onderwerpen die door mij behandeld worden. Natuurlijk loop je hierin enig risico. Tot nu toe zijn alle commentaren wat mij betreft OK. Natuurlijk zal ik letten op ongepast taalgebruik, het bevatten van persoonlijke (medische) informatie en andere op personen te herleiden (prive-)informatie. Ik hoop oprecht dat ik deze openheid kan blijven betrachten.

Vraag 3:
In welke mate creeert de bloggende directeur verplichtingen voor de organisatie, danwel kunnen hieruit claims voortvloeien?


Mijns inziens speelt deze vraag voornamelijk in de Verenigde Staten. Met hetgeen ik heb opgemerkt onder vraag 1, lijkt mij de kans buitengewoon klein dat mijn weblog en de bijdragen hieraan verplichtingen/claims zullen veroorzaken.

Vraag 4:
In welke mate is de privacy van patienten en medewerkers gegarandeerd?


Dit lijkt mij een serieus opletpunt. Ik kan me voorstellen dat ik op enig moment brieven die ik krijg van (familie van) patienten, met complimenten dan wel klachten over de verleende zorg, met u zou willen delen. Dan lijkt het mij aangewezen dat de privacy van betrokkenen is gewaarborgd en dat altijd voorafgaand aan publicatie (ook in geanonimiseerde vorm) goedkeuring aan betrokkenen zal worden gevraagd.

Tot zover mijn reactie op de vragen, zoals aan de orde gesteld in het symposium over de ethiek van bloggende directeuren in de zorg. Toch blijft het vooralsnog spannend om mijn ervaringen, gedachtegangen, opinies en reacties op hetgeen in mijn omgeving gebeurt zo breed met u, via internet, te delen. In dat opzicht hou ik mij maar vast aan de langere ervaring met het bloggen van Paul Levy en Herre Kingma. Zij hebben in ieder geval tot nu toe geen aanleiding gezien om ermee te stoppen.

1 opmerking:

Anoniem zei

Beste Cees,

Complimenten voor dit initiatief. Ik ben blij dat er vanuit de ziekenhuis(directies) steeds meer van dit soort initiatieven worden ontplooid. Op deze manier worden kennis en inzichten verspreid die anders niet 'boven tafel' zouden komen. Zo heb ik met interesse bijvoorbeeld kennis genomen van de presentatie van de organisatiestructuur van het Maaslandziekenhuis die mij ook weer nieuwe inzichten geeft voor verder onderzoek (Universiteit Twente / Nyenrode). Ik hoop dat er zeker meer van dit soort bijdragen te verwachten zijn in de toekomst.

Met vriendelijke groet,
Maarten den Braber