maandag 31 maart 2008

Bericht vanuit Frankrijk ........

Ook vandaag doorgebracht in het congrescentrum van St. Paul de Vence. De presentaties kwamen van Marc Berg, partner van Plexis Medical Group, Frank de Grave, voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit, Bas Leerink, directeur zorgmanagement Menzis, Willem Geerlink, lid Raad van Bestuur Medisch Centrum Haaglanden en Gita Gallé, directeur NVZ. Een paar highlights wil ik met u delen. Marc Berg liet zijn licht schijnen over de toekomstige contractering in de zorg. Daarbij gaf hij aan dat aspecten als effectiviteit, veiligheid en patiëntervaringen hierin een belangrijke rol gaan spelen. Daarnaast wordt voor de bedrijfsvoering van ziekenhuizen eveneens van belang de financiële resultaten (marges) die geboekt worden op de afzonderlijke DBC´s zowel voor het ziekenhuis als voor de medisch specialist. Marc Berg voorziet de ontwikkeling van een 400 tot 500 indicatoren waarlangs de kwaliteit van zorg zal worden afgemeten. Ook voorziet hij de vorming van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE's) in ziekenhuizen. Frank de Grave gaf zijn opvatting, als voorzitter van de NZa, op de zorg in 2020. Hij voorspelde dat de basisverzekering dan nog steeds zal bestaan gecombineerd met diverse polissen op maat. In 2020 zullen er nog 6 zorgverzekeraars bestaan, waarvan er één gedomineerd wordt door de (gezamenlijke) vakorganisaties in Nederland en één (grote) verzekeraar vanuit het buitenland voet aan de grond heeft gekregen. Verder voorspelde hij dat er nog maar 50 ziekenhuizen over zijn in Nederland van de 100 nu. Dat de dokters in de ziekenhuizen of in loondienst zijn of als vrijgevestigd specialist participeren als aandeelhouder in de ziekenhuizen. Dat ook de ZBC’s onderdeel vormen van het cement van de nieuwe zorgstructuur en dat niemand meer spreekt over de DBC’s, omdat deze een natuurlijk onderdeel zijn gaan vormen van de zorg(financiering). Verder voorspelde Frank de Grave dat de zorg in 2020 15% van het Bruto Nationaal Product zal uitmaken. Bas Leerink gaf aan dat zorgverzekeraars in z’n algemeenheid en Menzis in het bijzonder steeds meer op zorguitkomsten gaan inkopen, steeds meer zullen inzetten op het transparanter maken van het zorgaanbod en zich een strategische positie zullen verwerven in de 1e-lijn. Daarnaast noemde Bas Leerink samenwerken met de zorgaanbieders aan toegevoegde waarde voor de verzekerde essentieel. Wat dat betreft stak hij nadrukkelijk de hand uit richting de zorgaanbieders. Wim Geerlink waarschuwde voor het toekennen van absolute waarde aan de indicatoren en de ranglijsten in de zorg. Hij sprak daarbij een aantal wensen uit voor het moment waarop hij met pensioen zou gaan (ergens in het volgende decennium). Eén van de wensen was, dat professionals (dokters en verpleegkundigen) het op dat moment weer naar hun zin zouden hebben in de zorg. Dat zij weer volop aandacht zouden kunnen besteden aan wat hij noemde de vijf O’s: opname, observatie, overleg, overdracht en ontslag. Ook hoopte hij dat dan ook weer de leidinggevende verpleegkundige was teruggekeerd op de werkvloer. Overigens een pleidooi, dat ik van harte ondersteun en waar de organisatiewijziging van het Maaslandziekenhuis ook op inzet. Andere wensen waren: verstandige concentratie en spreiding van zorg, verstandige prijsstelling van zorgproducten en dat de ziekenhuishuisvesting meer de functie volgt. Kortom een boeiende dag met veel inspirerende discussie …

Geen opmerkingen: