zondag 16 maart 2008

Een ziekenhuis zonder papier .....

In het nieuwe Maaslandziekenhuis zal het zorgproces volledig zijn gedigitaliseerd. Dit betekent dat alle informatie rondom de patiënt in computersystemen is ondergebracht. Hieraan wordt op dit moment al hard gewerkt. Op de oude locatie aan de Walramstraat proberen we het zorgproces, voorafgaand aan de verhuizing, al zo volledig mogelijk digitaal te maken. Dit proces vergt natuurlijk inspanningen. Bovendien ontkomen wij er niet aan om gedurende de uitrol van de digitale dossiers de papieren wereld nog in de lucht te houden. Immers, "tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door". Dit vergt dan ook dubbele inspanningen van onze werkers in de zorg. Daarom zijn er – begrijpelijk - regelmatig geluiden te horen van medewerkers die de belofte van een ziekenhuis zonder papier uit het oog verliezen en heimelijk terugdenken aan de “goede oude tijd” met de papieren dossiers.
Zoals ik in een eerdere bijdrage over "Patienteninformatie wereldwijd beschikbaar" al meldde werd eind februari 2008 het jaarcongres gehouden van de Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS). Op dit congres trok een Amerikaans bedrijf Allscripts de aandacht met een video waarin de risico’s van een “papieren” gezondheidszorg werden belicht. De video focust wellicht op een overdreven manier op de gevaren van papier in de zorg, voor wat betreft het ontstaan van medische fouten. Dit is een beetje Amerikaans, waar op dit moment patiëntveiligheid een zeer belangrijk (politiek) thema is. Toch wil ik iedereen uitnodigen naar de video te kijken, vooral ook alle medewerkers van het Maaslandziekenhuis, om kennis te nemen van het feit waarom het zo belangrijk is om papier voor eens en voor altijd uit te bannen uit de gezondheidszorg.

http://youtube.com/paperfreehealthcare

Met dank aan de weblog: The Healthcare IT guy

1 opmerking:

Anoniem zei

GEEN REVOLUTIE MAAR EVOLUTIE
De uitvinding van de boekdrukkunst was een revolutie, net zoals de invoering van de eerste printers in kantoor-omgeving. Afschaffing van dit tijdperk is mijns inziens echter meer een evolutie.
De huidige generatie professionals is opgegroeid met afdrukmogelijkheden. Invoering van geautomatiseerde systemen is niet meer dan een voorwaarde voor papierloos werken.
Er is een volledig nieuwe basishouding van de professionals nodig om daadwerkelijk papierloos te werken.
Dit is een proces waarin collega's elkaar dagelijks stimuleren in deze houding. Totdat het de nieuwe basishouding is geworden.
Een extra stimulans kan worden geleverd door het daadwerkelijke papiergebruik per afdeling zichtbaar te maken. Een quick-win.