woensdag 12 maart 2008

"Voorkom schade, Werk veilig".........

In eerdere bijdragen aan mijn weblog besteedde ik aandacht aan veiligheid in de zorg. Een actueel thema. Inmiddels hebben de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ), de Orde van medisch specialisten (Orde), de Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en het Landelijk Expertise Centrum voor Verpleging en Verzorging (LEVV) zich gecommitteerd aan een gezamenlijk uit te voeren veiligheidsprogramma, genaamd “Voorkom schade, Werk veilig”. Het programma is opgebouwd uit een tweetal pijlers te weten: invoering van een veiligheidsmanagementsysteem (pijler 1) en de implementatie van een tiental bewezen veilige werkwijzen ook wel “good practices” genoemd (pijler 2). De tien thema’s gaan over: infectie na OK, sepsis, vitale functies, medicatie overdracht, kwetsbare ouderen, myocard infarct, pijn, high risk medicatie, verwisseling en nierinsufficiëntie door contrastmiddelen. De volledige beschrijving van het programma is te downloaden met behulp van de volgende link. Vandaag, 12 maart 2008, vond de startbijeenkomst van het veiligheidsprogramma plaats in het Maaslandziekenhuis voor de Zuid-Nederlandse ziekenhuizen. Een 90-tal zorgprofessionals mocht ik ontvangen namens de eerder genoemde programmapartners. Het programma werd geopend door mevrouw Kaljouw, voorzitter van V&VN en afgesloten door de heer Van der Ham, voorzitter van de Orde. Voorts werden een viertal inhoudelijke bijdragen verzorgd door (zorg)professionals uit het veld. Door de programmamanager mevrouw Heemskerk werd het veiligheidsprogramma uitvoerig geïntroduceerd. Mevrouw Biemond, intensivist van het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein deelde haar ervaringen met de uitgebreide sepsisrichtlijn en mevrouw Engelshoven, medewerker wetenschapsbureau van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en mede auteur van de nota “Rituelen in de zorg” legde een relatie tussen deze rituelen en patiëntveiligheid. Tot slot mochten Max Visser, voorzitter van de medische staf van het Maaslandziekenhuis en ik onze ervaringen als pilot-ziekenhuis voor het veiligheidsprogramma delen met de zaal. De powerpointpresentatie van onze bijdrage treft u hieronder aan. Meer informatie over het totale veiligheidsprogramma vindt u onder de hierna volgende link. Het landelijke veiligheidsprogramma is nu definitief uit de pilotfase en alle ziekenhuizen zijn / respectievelijk gaan (binnenkort) aan de slag. Persoonlijk verwacht ik veel van het programma, hoewel het ook nog van velen de nodige inspanningen zal vragen. Het Maaslandziekenhuis deed al mee in de pilotfase en wil ook als koploper doorgaan met het landelijke programma. Immers veiligheid in de zorg verdient onze aandacht!!

Geen opmerkingen: