dinsdag 8 april 2008

Winstgevend samenwerken ..........

Vandaag zit ik al vroeg in de intercity van 7:12 uur van Sittard naar Utrecht. In de trein neem ik nog even grondig mijn presentatie door: “Winstgevend samenwerken met de huisartsen uit de regio – hoe doe je dat?” Ik ben die dag spreker op het Medilex Symposium “Klantenbinding in de zorg”. In totaal hebben 92 deelnemers ingeschreven. Het gehoor is divers: alle soorten zorginstellingen zijn vertegenwoordigd. Ook zie ik op de deelnemerslijst veel vertegenwoordigers van huisartsenlaboratoria en andere 1e-lijns samenwerkingsverbanden. Komen ze toch eens luisteren hoe het Maaslandziekenhuis met de huisartsen in de regio in staat is geweest een moderne, op zakelijke leest geschoeide, samenwerkingsrelatie op te bouwen? Ik ben benieuwd. De reis verloopt voorspoedig en ik arriveer ruimschoots op tijd in de sociëteit Mammoni op de Mariaplaats in Utrecht. De dagvoorzitter, prof. dr. Robbert Huisman, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en tevens directeur van Zorgconsult, trapt om 10:00 uur precies af met een algemene inleiding. Hij houdt het publiek een aantal strategische kernvragen voor met betrekking tot het begrip “klant”. Vervolgens leidt hij mij in met betrekking tot de casus Sittard, waarbij ik mag inzoomen op de wijze waarop wij in de regio Westelijke Mijnstreek als ziekenhuis samenwerken met de huisartsen en tot welke toegevoegde waarde dit leidt voor de betrokken stakeholders. De presentatie hieronder gaat uitgebreid in op de toegevoegde waarde voor de patiënten, de zorgverzekeraars, de huisartsen en het Maaslandziekenhuis.


Het gehoor heeft kritisch geluisterd, zo blijkt na afloop van mijn betoog. Men wil meer weten over het percentage huisartsen dat participeert in de samenwerking, hoe de eventuele revenuen worden verdeeld over de partijen, wat de zorgverzekeraar nu “echt” vindt van de samenwerking en of de NZA geen bezwaren heeft, omdat er mogelijk sprake is van “uitsluiting van concurrentie”. Ik probeer op alle vragen zo zorgvuldig mogelijk te antwoorden. Vervolgens komt een oud-collega van mij, Dennis Oemar Said, uit het Albert Schweitzer ziekenhuis aan het woord. Hij houdt een voordracht met als titel “Zo gastvrij wil ik zijn”. Het Albert Schweizer ziekenhuis heeft in samenwerking met De Efteling een trainingsprogramma lopende in de organisatie op het gebied van gastvrijheid. Inmiddels zijn ruim 400 medewerkers getraind. Dennis deelt de ervaringen met het programma en geeft inzicht in de opbrengsten die nu reeds zichtbaar zijn. Ook doet het Albert Schweitzer ziekenhuis ervaringen op met zogenaamde Mystery Guest Visits. Ik luister met aandacht, temeer ook daar in het Maaslandziekenhuis juist de kick-off is gegeven voor ons eigen bejegeningsprogramma, dat in samenwerking met de Hogeschool Zuyd is ontwikkeld, en waar ik ook al eerder op mijn weblog over schreef. Tot slot geeft de heer Jon Schaefer van Mediquest zijn opvatting over de inhoud van beide presentaties en onderbouwt dit met cijfers uit de enquête-database van Mediquest. Uit de resultaten van het Mediquest Huisartsen Panel blijkt dat het Maaslandziekenhuis significant hoger scoort bij huisartsen, ten opzichte van de rest van Nederland, daar waar het gaat om de bereidheid en mogelijkheid tot samenwerking. Is dit dan toch het effect van alle inspanningen die door beide partijen, huisartsen en ziekenhuis, zijn geleverd op dit terrein in de achterliggende periode? Lang heb ik niet om er over na te denken. Om 13:08 uur zit ik weer in de intercity terug naar Sittard. Om half vier heb ik weer een afspraak in Sittard ……… met de huisartsen!!

1 opmerking:

Lucien Engelen zei

Met veel interesse kennis genomen van uw initatief. Mooi voorbeeld van ketensamenwerking en keten-stimulering. Ik ben zo vrij geweest de presentatie over te nemen in mijn onze Acute Zorg weblog onder www.azo.nl