maandag 28 april 2008

The Wisdom of Patients .......

De California Healthcare Foundation (CHCF) heeft recent een actueel en interessant rapport uitgebracht over de toepassing van sociale media in de gezondheidszorg. De titel luidt: "The Wisdom of Patients: Health Care Meets Online Social Media." De auteur is Jane Sarasohn-Kahn van Think-Health. Aangezien ik al enkele malen op mijn weblog aandacht heb gevraagd voor deze nieuwe ontwikkelingen via het internet, wil ik u, ook nu weer, op dit interessante rapport wijzen. De website van de CHCF zegt het volgende (vrij vertaald) over het rapport:

" De zogenaamde Online Social Media op het internet dragen bij aan de ontplooiing en de educatie van zorgconsumenten en zorgaanbieders. Hoewel de zorgconsumenten de sociale media – inclusief de sociale netwerken, de persoonlijke weblogs, de wiki’s, het delen van video’s e.d. – vooral gebruiken voor emotionele ondersteuning, dragen de sociale media ook bij aan het management van de gezondheidstoestand van de zorgconsument.
Het internet heeft, zoals gezegd, hier een belangrijke rol in. Met name doordat het internet zich ontwikkeld heeft van een medium, waar alleen informatie aan onttrokken kon worden, het zogenaamde Web 1.0 naar het Web 2.0, die het mogelijk maakt voor mensen, die niet buitengewoon technisch onderlegd zijn, om informatie te publiceren en te delen. De collectieve kennis, die op deze wijze wordt vergaard door de sociale media, kan inzichten opleveren die uitstijgen boven de kennis en inzichten van de individuele patiënt en zelfs die van de zorgverlener/arts”, aldus Jane Sarasohn-Kahn.

De uitkomst van deze nieuwe vorm van kennisdelen in de zorg noemt men ook wel Health 2.0, een ontwikkeling die de uitdaging aangaat om de stelling te weerleggen, dat "de zorg louter en alleen vorm krijgt door middel van de interactie tussen de arts en de patiënt in de spreekkamer".

Over het geheel genomen, biedt dit rapport een goed overzicht van de huidige stand van zaken van de op de gezondheid(szorg) gerichte sociale media. Het bevat veel commentaren van mensen die op dit terrein pionieren in het gebruik van deze nieuwe (web)technologieën.

Zonder meer is het rapport de moeite van het lezen waard, vooral voor geïnteresseerden die meer willen weten over Health 2.0. De link naar het rapport treft u hierna aan: "The Wisdom of Patients: Health Care Meets Online Social Media"

Ik ben benieuwd wanneer ook in Nederland deze ontwikkeling echt gaat doorzetten.

1 opmerking:

Rob zei

Beste Cees,
Je wordt op je wenken bediend. Op 12 april heeft de 1e Nederlandse Health2.0 conferentie plaatsgevonden, en deze wordt vervolgd.
Je kunt er diverse postings over lezen op mijn weblog. Bovendien vind je daar een link naar de Health2.0 community.