zondag 25 mei 2008

Betere overleving kankerpatienten in Limburg ....

De kankerregistratie van het Integraal Kankercentrum Limburg (IKL) beschikt sinds kort over de overlijdensgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie
(GBA). Met behulp van deze overlijdensgegevens kan de relatieve overleving van kankerpatiënten berekend worden. Door deze overlevingscijfers krijgt men inzicht in de overleving van kankerpatiënten en kan men bekijken in welke mate de overleving verbetert. De 5-jaarsoverleving van alle kankerpatiënten (15 jaar of ouder) samen, die in de periode 2000-2004 gediagnosticeerd zijn, bedraagt 51%. Dit is een verbetering van 5% ten opzichte van de kankerpatiënten die gediagnosticeerd zijn in de periode 1995-1999. Vrouwen hebben een betere overleving dan mannen. Door vroege opsporing, betere diagnostiek en behandeling is de verwachting dat de overleving nog verder zal verbeteren in de toekomst. De grafiek laat de totale overleving van vrouwen en mannen zien.

De verzamelde data in de kankerregistratie worden veelvuldig voor onderzoek gebruikt. In een symposium gehouden op 13 mei jl. zijn enkele onderzoeken gepresenteerd die gebruik hebben gemaakt van de gegevens uit de IKL-kankerregistratie.

Het jaarlijks aantal nieuwe gevallen van kanker steeg van 2.913 in 1986 naar 4.786 in 2005 (een stijging van 60%). Deze stijging wordt voor een belangrijk deel verklaard door de vergrijzing in de regio. Wanneer naar voor leeftijd gestandaardiseerde incidentiecijfers wordt gekeken, bedraagt de stijging 11% bij de mannen en 24% bij vrouwen. Bij mannen komt prostaatkanker (23,2%) het meest voor, gevolgd door longkanker (16,4%). Bij vrouwen is borstkanker (31,0%) de meest voorkomende tumor gevolgd door colorectale kanker (dikke darm- en rectumkanker) (13,7%) en longkanker (9,2%).

Prostaatkanker is in 2005 de meest voorkomende tumor bij mannen met een voor leeftijd gestandaardiseerd incidentiecijfer van 108,0 per 100.000 mensen. De incidentie van deze kankersoort is in de periode 1986-2005 sterk gestegen met gemiddeld ruim 4% per jaar, waarschijnlijk ten gevolge van een toegenomen gebruik van het Prostaat Specifiek Antigeen test als opsporingsmethode. Tot 2002 was longkanker de meest voorkomende tumor in de IKL-regio. Longkanker staat op de tweede plaats bij mannen met een voor leeftijd gestandaardiseerd incidentiecijfer in 2005 van 76,7 per 100.000. Het meest opmerkelijk is dat gedurende de periode 1986-2005 bij mannen een significante daling (-3%) is te zien in het aantal gevallen van longkanker. Bij vrouwen zien we voor longkanker een leeftijd gestandaardiseerd incidentiecijfer van 34,1 per 100.000. Opmerkelijk is de significante stijging (+5,5%) van het aantal gevallen van longkanker bij vrouwen in de periode 1986-2005.

Borstkanker blijft bij vrouwen de meest voorkomende tumor met een voor leeftijd gestandaardiseerd incidentiecijfer van 118,6 per 100.000 mensen in 2005. De incidentie van borstkanker is na 1990 sterk gestegen, mede als gevolg van de start van het bevolkingsonderzoek. De sterfte vertoont een licht dalende tendens.

De kankerregistratie van het IKL heeft een goede reputatie zowel regionaal, nationaal als internationaal. Het belang van een goede registratie zal in de toekomst allen maar verder toenemen. De informatie wordt op dit moment in tientallen publicaties gebuikt.

Geen opmerkingen: