zondag 25 mei 2008

De druk van de agenda .......

Na twee weken vakantie terug op het werk. Natuurlijk een overvolle agenda. Vandaar ook dat het even rustig is gebleven op mijn weblog. Toch zijn er allerlei ontwikkelingen/actualiteiten gepasseerd waar ik aandacht aan had willen schenken.

In de eerste plaats natuurlijk de berichtgeving van de Consumentenbond. Die noemde het Maaslandziekenhuis als één van de twintig ziekenhuizen die risicovolle slokdarmoperaties uitvoeren terwijl de jaarlijkse norm daarvoor van 10 operaties niet wordt gehaald. De Consumentenbond zat er met deze berichtgeving naast. Op 1 oktober 2007 is het Maaslandziekenhuis al gestopt met dit type operatie, ondanks de goede resultaten die met deze operaties werden behaald. Dit besluit is in goed onderling overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de drie Zuid-Limburgse ziekenhuizen (Atrium MC, MUMC+, Maaslandziekenhuis) genomen met als uitkomst dat de drie ziekenhuizen de slokdarmoperaties concentreren in het Atrium MC in Heerlen.

Verder is er meer duidelijkheid gekomen over de oplevering en ingebruikname van het nieuwe Maaslandziekenhuis op Orbis Medical Park. De bouwkundige oplevering die gepland stond op 1 mei jl. is uitgesteld naar het begin van de bouwvakvakantie. In de tussentijd wordt er al gestart met de inrichting van de bouwdelen van het nieuwe ziekenhuis die al gereed zijn. Daardoor kan de planning van de daadwerkelijke verhuizing en ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis, zoals gepland op zaterdag 4 oktober a.s., in tact blijven. Dat de thans voorliggende planning minder speelruimte laat, zal iedereen duidelijk zijn.

Geen opmerkingen: