vrijdag 30 mei 2008

Prestatie-indicatoren 2007 beschikbaar .....

Het is weer zover. De prestatieindicatoren van het Maaslandziekenhuis over 2007 zijn weer ingevoerd in de databank van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen. Deze databank geeft de stand van zaken weer wat betreft de kwaliteit van ziekenhuiszorg, de patiëntveiligheid, de patiëntvriendelijkheid, de personele organisatie, de financiële positie en de kwaliteitssystemen van de instellingen. De indicatoren zijn in eerste instantie ontwikkeld om in één oogopslag een beeld te geven van de activiteiten en prestaties van de ziekenhuizen. De zorginhoudelijke indicatoren zijn primair bedoeld voor de uitoefening van het toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Momenteel wordt een selectie van deze gegevens ook gebruikt om verantwoording af te leggen aan het brede publiek. Dat gebeurt onder meer door vermelding op de voor consumentenvoorlichting over de zorg bedoelde website www.kiesBeter.nl . Met behulp van de prestatieindicatoren is het Maaslandziekenhuis beter in staat te sturen op de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. Met behulp van de volgende link komt u direct bij de prestatieindicatoren van het Maaslandziekenhuis. Loop er eens rustig doorheen en vergelijk met andere ziekenhuizen. Ik hoor graag uw reactie ....

Geen opmerkingen: