zaterdag 7 juni 2008

Het Maaslandziekenhuis zorgt .......

Misschien heeft u de posters al in het Maaslandziekenhuis zien hangen? De posters waarop Margo Donders, SEH-verpleegkundige en Maurice Penders, fysiotherapeut, zorg verlenen aan onze patiënten, net zoals de andere honderden medewerkers van het Maaslandziekenhuis. De posters maken onderdeel uit van de meerjarige landelijke campagne 'Het ziekenhuis zorgt' die afgelopen week weer aandacht kreeg in de pers. Er waren ook radiospotjes op L1-radio te beluisteren.

De Nederlandse ziekenhuizen doen veel goed werk. De 180.000 medewerkers zetten zich dagelijks met veel toewijding en professionaliteit in. Dat doen zij voor ongeveer 1,5 miljoen patiënten die jaarlijks het ziekenhuis bezoeken. Deze patiënten zijn heel tevreden over de zorg die zij ontvangen. Dat blijkt uit een imago-onderzoek dat de NVZ vereniging van ziekenhuizen heeft laten uitvoeren. Patiënten vinden artsen deskundig (82%), beleefd (69%) en vriendelijk (62%). De percentages voor verpleegkundigen zijn eveneens zeer hoog. Patiënten beoordelen hen als vriendelijk (79%), beleefd (78%) en deskundig (67%).
De artikelen die je in de media leest over de ziekenhuizen zijn niet altijd positief. Vaak belichten deze artikelen incidenten en gaan ze voorbij aan al het goede werk dat er gebeurt en de honderdduizenden patiënten die jaarlijks worden genezen. Daarom willen de ziekenhuizen een meer realistisch beeld van zichzelf tonen. Dat doen ze met de campagne Het Ziekenhuis Zorgt. In deze meerjarige imagocampagne komen medewerkers en patiënten zelf aan het woord. In diverse media binnen en buiten de ziekenhuizen komt u deze campagne de komende jaren tegen. Voor meer informatie kijk op www.hetziekenhuiszorgt.nl

Geen opmerkingen: