zondag 22 juni 2008

Kwaliteit en veiligheid ......

Kwaliteit en veiligheid bepaalt voor een belangrijk deel onze aandacht in het Maaslandziekenhuis. Aan dit onderwerp besteed ik als directeur een groot aantal uren per week. Terecht mijn inziens. Echter, daarin staan wij (internationaal) niet alleen. Op de weblog van Paul Levy, President en CEO van het Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston trof ik een verwijzing aan naar het gezamenlijke kwaliteits- en veiligheidsprogramma tussen het Mt. Auburn Hospital in Cambridge Massachusetts enerzijds en Blue Cross Blue Shield een grote (franchise-)zorgverzekeraar in de Verenigde Staten (ongeveer 100 miljoen deelnemers) anderzijds. Mijns inziens een goed voorbeeld van een samenwerking tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar met als doel de verbetering van de kwaliteit en veiligheid in de zorg.

Met de volgende link komt u op de site waarop een videoclip is te zien over dit samenwerkingsprogramma. In de videoclip geven drie dokters van het Mt. Auburn Hospital hun opvatting over het programma. Drie veiligheidsaspecten komen in de videoclip aan bod te weten: medicatieveiligheid, infectiepreventie en effectieve zorg. Ik waarschuw u maar vast: deze videoclip doet enigszins “Amerikaans” aan, doch laat wel overduidelijk de betrokkenheid zien van de medisch specialisten bij het verbeterprogramma. Een goed voorbeeld mijns inziens. Kijk en oordeel zelf.....

(Met dank aan Paul Levy)

Geen opmerkingen: