woensdag 9 juli 2008

Maastricht IT Summer Academy ....

ExHEM BV - acroniem voor Experiences in Higher Education Management - is een aan de Universiteit Maastricht gelieerde onderneming die zich sinds 2001 specialiseert in het organiseren van internationale studiereizen (Academic Tours) en congressen.

ExHEM organiseert van 17 tot 20 augustus a.s. de zogenaamde Maastricht IT Summer Academy in Kasteel Vaeshartelt (zie foto).

Tijdens deze Summer Academy spreken inleiders over Governance, Regie, Architectuur, Informatiemanagement en Business Performance Management in het veld van het Hoger Onderwijs en van de Gezondheidszorg. Mij is gevraagd hieraan een bijdrage te leveren in de vorm van een presentatie over IT-regie en Governance. Ik kan me voorstellen dat u daar niet direct een beeld bij heeft. Voor de zekerheid heb ik aan de Academy-leiding toelichting gevraagd over hetgeen ik geacht word te beschouwen. Van de heer René de la Fonteijne MA, managing director ExHEM kreeg ik de hierna volgende informatie.

“Met de presentatie willen we aan de hand van persoonlijke ervaringen een best practice schetsen over de groeiende rol van IT binnen een complexe semi-publieke instelling.

In de presentatie zou bijvoorbeeld de thematiek uit de volgende vragen aan de orde kunnen komen:

Hoe heeft de rol van IT in het bestuur van een gezondheidszorginstelling zich ontwikkeld? Wat zijn markante ontwikkelingen in die lijn?

Speelt expertise of kennis van IT-processen bij directieleden of bestuurders een rol in het besluitvormingsproces? Of werd dit aan afdelingshoofden gedelegeerd? Op welke momenten werd IT-advies ingehuurd?

Vanaf welk moment (tijdstip, jaar) werd IT een vast onderdeel in de strategische planontwikkeling en besluitvorming? Hoe ging dat in zijn werk?

Welke overwegingen lagen aan het besluit tot een omvattende regie over alle IT-facetten van de instelling ten grondslag?
- kostenbesparing?
- betere uitoefening verantwoordelijkheid als bestuurder of directie?
- vermijden van verassingen, c.q. beter zicht op eventuele risico’s?
- IT beter betrekken bij toekomstige ontwikkelingen?
- Verschilden de criteria van 2008 met die van een jaar of tien geleden?

Hoe heeft de regievorming in de IT in de praktijk gestalte gekregen? Waren er verschillen in Dordrecht en Sittard? Of is die situatie niet vergelijkbaar?

Wat zijn de do’s & dont’s voor bestuurders en directies die nog aan het begin van dit traject staan?”

Tot zover de input voor mijn presentatie van René de la Fonteijne. Op zich een interessante vraagstelling, waar ik de komende weken mijn gedachten over zal laten gaan. Dat zal wel lukken. Wel ben ik nog benieuwd of er directieleden / leden van Raden van Bestuur van ziekenhuizen of andere deskundigen op deze vraagstelling zouden willen reageren. Dan kan ik deze nog betrekken in mijn voordracht op 18 augustus a.s. Ik beloof dat ik de presentatie zal publiceren op mijn weblog.

Geen opmerkingen: