vrijdag 18 juli 2008

Zorg in de zomer ......


Zorg voor klanten is een weblog over marktwerking en marketing in de Zorg. Hoe ga je om met klanten? Hoe werf je klanten? Hoe zorg je dat ze graag bij je blijven komen? Dat zijn de vragen die centraal staan op dit weblog.

Vandaag werd op deze weblog een bijdrage gepubliceerd onder de titel 'Zorg in de zomer'.

De bijdrage luidde als volgt:

"De vakantietijd is aangebroken, en alom kom je dat vreselijke begrip komkommertijd tegen. Alsof de wereld tot stilstand komt.
Dat deed bij mij de vraag rijzen of in de zomermaanden een geringer beroep op zorg wordt gedaan?

Ik kan me wel voorstellen dat als de specialist op vakantie is, onderzoeken en behandelingen 3 weken worden uitgesteld. En dat er voor assistenten dan ook minder werk is. Maar mensen worden nog steeds ziek in de zomer, krijgen ongelukjes, moeten nog steeds verzorgd worden. Dat stopt toch niet?

Of is het ook voor zorginstellingen komkommertijd, en is er sprake van uitgestelde zorg, waardoor na de vakanties sprake is van een inhaalslag en dus extra wachtlijsten?

Misschien bij uitstek een vraag voor Cees Sterk…, of iemand anders wellicht."


Ik wil de vraag graag beantwoorden. Natuurlijk gaan ook de werkers in de zorg van het Maaslandziekenhuis, al dan niet in gezinsverband, in de zomerweken op vakantie. Dit betekent dat de zorg- en behandelcapaciteit beperkter is. Maar ook de toeloop van patiënten naar de poliklinieken, met name voor consulten met een minder spoedeisend, meer planbaar, karakter neemt in de zomerperiode af. Ook (potentiele) patiënten gaan immers op vakantie. Een en ander blijkt onmiskenbaar uit onze "productiecijfers" in de maanden juli en augustus. De zorg met een meer spoedeisend karakter loopt natuurlijk gewoon door. Hier wordt in onze planningen afdoende rekening mee gehouden. Wel zien wij verschillen over de jaren heen in het aanbod van patiënten met een spoedeisend karakter. De temperatuur in de zomermaanden speelt daarbij een rol. Bekend is dat mensen op hogere leeftijd minder goed bestand zijn tegen hoge (zomer)temperaturen. Ook in de wintermaanden kennen wij jaren met grote drukte en minder grote drukte. De afgelopen wintermaanden kenden veel ziekenhuisopnamen bij de longartsen. Veel patiënten lagen dit jaar opgenomen met longproblemen. Ook bij kinderartsen en internisten wisselt het aanbod in de wintermaanden sterk. Dus een (geheel) voorspelbaar seizoenspatroon kennen ziekenhuizen niet.

1 opmerking:

Rob zei

Leuk dat je mijn blogpost hebt overgenomen en uitvoerig op mijn vraag bent ingegaan.
Dank daarvoor!