dinsdag 30 september 2008

Een bewogen maand .....

De regelmatig terugkerende bezoeker van mijn weblog kan hebben vastgesteld dat de laatste bijdrage alweer van anderhalve week terug is. Toen kon ik opgelucht melden dat de problemen rondom de financiering van de nieuwbouw van het Maaslandziekenhuis tot een oplossing waren gebracht. Hiermee kwam onze interne "kredietcrisis" tot een voorlopig goed einde. Het nieuws rondom onze "huisbankiers" denderde in de pers nog gestaag door met de uiteindelijke injectie door de Beneluxlanden van miljarden Euro's in Fortis en de aangekondigde overname van de ABN/Amro door ING, die een dag later weer niet door bleek te gaan. Ondertussen heb ik aan talloze mensen binnen en buiten Orbis uitleg (moeten) geven hoe de problemen rondom de financiering hebben kunnen ontstaan en hoe wij (overigens met vereende krachten) tot de huidige oplossing zijn gekomen. Al met al een zeer intensieve periode. De achterliggende week vroeg ook de dagelijkse gang van zaken en de voorbereidingen op de nieuwbouw weer de nodige aandacht. Vandaar even de radiostilte op mijn weblog.

Overigens is opvallend hoeveel (extra) bezoekers de weblog hebben weten te vinden in de achterliggende weken. Ruim 1600 keer werden er in september weblogpagina's bekeken. Een factor 2 tot 3 keer meer in vergelijking met andere maanden. De laatste week daalt de toeloop naar mijn weblog weer enigszins, waaruit ik de conclusie trek dat de belangstelling voor Orbis weer normale proporties gaat aannemen. Wellicht voor mij ook weer het moment om over andere zaken te (gaan) schrijven dan over de "kredietcrisis".

Geen opmerkingen: