zondag 21 september 2008

Eerste foto ....

Vrijdagochtend jl. verscheen bijgaande prachtige foto van Ermindo Armino van het atrium van het nieuwe Maaslandziekenhuis prominent op de voorpagina van De Limburger. Op enkele middenpagina's van diezelfde uitgave stond daarnaast nog een collage afgedrukt van foto's gemaakt op verschillende plekken in het nieuwe ziekenhuis, waaronder de verpleegafdelingen. De aanleiding voor deze fotosessie was voor de ziekenhuisgemeenschap minder prettig. De Limburger van de dag ervoor publiceerde namelijk op de voorpagina prominent de kop: "Kamers in Orbis voldoen niet". In het artikel viel te lezen dat de patiëntenkamers in het nieuwe ziekenhuis niet voldeden aan de technische eisen. De Limburger wist te melden dat de kamers zuurstafaansluitingen ontbeerden. De journalisten baseerden hun bericht op interne bronnen binnen Orbis, "die onafhankelijk van elkaar de omissie bevestigen, die vorige week tijdens een eerste proefdraaisessie aan het licht kwam". Het zal duidelijk zijn dat ook dit bericht in De Limburger wederom voor grote opschudding zorgde binnen het ziekenhuis. Echter, snel was duidelijk dat het bericht elke grond miste. Zo te zeggen, "klink klare onzin!!". Maar ja, hoe verweer je je als ziekenhuis tegen deze vorm van journalistiek? Gekozen is voor de aanpak zoals verwoord in het persbericht dat in de loop van de dag over de berichtgeving in De Limburger is verschenen:

"Vanmorgen, 18 september j.l., zijn de twee journalisten die de redacteuren zijn van het artikel dat hedenmorgen verschenen is in De Limburger en een fotograaf persoonlijk rondgeleid door dhr. Hoofwijk (chirurg en medisch manager), mevr. Van Laarhoven (projektdirekteur OMP) en mevr. Kuijpers (hoofd Communicatie). Op al hun vragen is in alle openheid antwoord gegeven. De journalisten hebben zelf kunnen aangeven welke ruimtes ze wilden zien. Gezamenlijk zijn verpleegafdelingen en kamers bekeken. Er zijn uiteraard overal in het ziekenhuis functionerende zuurstof- en persluchtaansluitingen aangetroffen. Op de verpleegsterspost is door dhr. Hoofwijk ingelogd in het elektronische dossier om zo te kunnen laten zien dat dit reeds nu beschikbaar is en werkt. Daarna werd de afdeling radiologie bezocht en is geconstateerd hoe ver de inrichting inclusief de installatie van medische apparatuur reeds gevorderd is. De journalisten wilden verder antwoord op vragen zoals: worden er zaken ontvreemd, wanneer gaat Orbis verhuizen, is op de afdeling radiologie een raam gemaakt dat daar niet thuishoort, zit het alarmknopje in de verpleegkamer niet te hoog, is het budget voor OMP overschreden, etc.
Het gesprek verliep in goede verstandhouding en beide partijen betreurden het dat gisteren vanuit de kant van Orbis niemand beschikbaar was om een adequaat antwoord te geven op de vragen over de zuurstofvoorzieningen in de verpleegkamers.
Op vragen inzake de financiering van OMP kon geen antwoord worden gegeven, aangezien daarover op dit moment de gesprekken nog gaande zijn."


Naast de mooie foto's (waarvoor dank) werd vrijdag jl. door velen in De Limburger gezocht naar een rectificatie van het bericht van de dag ervoor. Immers klip en klaar (en met eigen ogen geverifieerd door de betrokken journalisten) was inmiddels duidelijk dat op alle patiëntenkamers adequate zuurstofvoorzieningen aanwezig waren. Helaas, helaas, een rectificatie werd niet gevonden. Wederom werd de interne bron aangehaald, "dat het twee weken geleden nog niet in orde was". Persoonlijk vind ik dit van de betrokken journalisten zéér mager.

Geen opmerkingen: