zondag 14 september 2008

Heftige week voor Orbis .....

In een eerdere bijdrage aan mijn weblog besteedde ik aandacht aan het feit dat de Bouwcombinatie Medical Park Sittard-Geleen het recht van retentie had toegepast op delen van Orbis Medical Park. In de pers werd bericht dat als gevolg hiervan de afbouw van het nieuwe Maaslandziekenhuis zou zijn stilgelegd. L1 TV (regionale omroep) maakte hierover een korte reportage die maandag jl. in alle nieuwsuitzendingen te zien was.

Maandag jl. kregen de ontwikkelingen rondom de oplevering van Orbis Medical Park een nieuw vervolg. Op die dag zag de Raad van Bestuur van Orbis zich genoodzaakt om een kort geding aan te spannen tegen de financiers van Orbis Medical Park te weten Fortis Bank en ABN Amro. In onderstaand persbericht werd dit aangekondigd.

"Orbis Medisch en Zorgconcern heeft in 2004 financieringsafspraken gemaakt met een consortium bestaande uit: ABN Amro, Fortis Bank en de Europese Investeringsbank. Het totale financieringsarrangement bedraagt 370 miljoen euro. Fortis Bank en ABN Amro hebben aangekondigd het financieringsarrangement maar ten dele te willen uitvoeren.
De consequentie hiervan is dat er een omvangrijke achterstand ontstaat in de betaling van bouwcrediteuren. De bouwcrediteuren hebben maatregelen aangekondigd waardoor in gebruikname van het nieuwe ziekenhuis in gevaar komt. Orbis is daarom genoodzaakt Fortis Bank en ABN Amro in een kort geding te betrekken, vordert nakoming van gemaakte afspraken en stelt hen aansprakelijk voor alle schade."


Over dit kort geding kan ik nu geen nadere mededelingen doen. De zaak is immers “onder de rechter”. Waar ik hier wel aandacht aan wil besteden is aan alle berichten die in de achterliggende week in de pers zijn verschenen. De aandacht voor de financieringsproblemen van Orbis Medical Park was enorm. De landelijke pers (De Volkskrant, Financieel Dagblad en NRC) berichtten veelal kort en feitelijk hierover. Soms werden achtergronden geschetst van de actualiteit rond de financiering van (nieuwe) ziekenhuizen in Nederland en de veranderingen die hierin zullen optreden. De komende maanden wordt het debat hierover gevoerd in de Tweede Kamer. In dit verband zijn er over de “casus Orbis” al vragen gesteld aan de Minister van VWS. In de Limburgse pers (provinciaal, regionaal en lokaal) gingen, na een aanvankelijk feitelijk begin, alle remmen los. Er werd/wordt druk op los gespeculeerd. Allerlei deskundigen rondom deze kwestie worden opgevoerd naast allerlei “betrouwbare bronnen”, “bronnen in de nabijheid van Orbis” en “medewerkers die anoniem willen blijven”. Ook de directeur van het Huis voor de Zorg, Jo Maes, doet al vanaf het begin mee, met stevige uitspraken, zelfs in de vorm van een open brief. Ook in columns en redactionele commentaren wordt er een prominente bijdrage geleverd. Bijna in alle berichten en commentaren wordt het nieuwe ziekenhuis onder vuur genomen en worden de “verantwoordelijken” stevig toegesproken. Ik kan u vertellen, dat deze berichtgeving in het ziekenhuis hard aankomt en velen pijn doet. Immers, in de achterliggende jaren is er zeer veel inzet geweest van iedereen om het nieuwe ziekenhuis, een uniek ziekenhuis te maken, dat qua vernieuwing en uitrusting tot de top 10 van de wereld behoort. Beslist geen project dat aan het brein van “een stelletje megalomane bestuurders” (citaat in de pers) is ontsproten. Neen, een project dat destijds in opdracht van Minister Borst is ontstaan, omdat Nederland internationaal ging achterlopen in ziekenhuisontwerp en ziekenhuisinnovatie. Met de oplevering van het nieuwe Maaslandziekenhuis is Nederland terug als koploper in de wereld. Dat wij dit in Sittard-Geleen hebben mogen realiseren, daar zouden wij als regio juist trots op moeten zijn. De afgelopen week heb ik veel gesprekken gevoerd met medewerkers over de commotie die is ontstaan. In die gesprekken heb ik gemerkt dat er van de kant van de medische staf, van de ondernemingsraad, het management en individuele medewerkers, ondanks alle negatieve berichtgeving, nog steeds breed draagvlak bestaat voor dit unieke project. Ook heb ik veel ondersteuning en sympathie mogen ervaren vanuit de organisatie, waarvoor dank. Tot slot wil ik iedereen in de ziekenhuisorganisatie vragen in deze moeilijke tijden standvastig te blijven en te volharden. En dat kunnen we, anders waren we nooit zo ver gekomen dat we binnenkort dit unieke project in gebruik zullen gaan nemen. Van onze kant kunt u erop rekenen dat wij alles er aan zullen doen de gerezen problemen tot een oplossing te brengen, linksom dan wel rechtsom.

Geen opmerkingen: