zaterdag 6 september 2008

Reactie Raad van Bestuur Orbis op persbericht ....

Gisteren, laat in de middag, heeft de Raad van Bestuur van Orbis het volgende persbericht uit laten gaan:

Naar aanleiding van het persbericht van de Bouwcombinatie Medical Park Sittard-Geleen V.O.F. laat de Raad van Bestuur van Orbis Medisch en Zorgconcern het volgende weten.

De bouwbetalingen aan een aantal ondernemingen dat deelneemt aan de bouw van het Orbis Medical Park (waaronder de Bouwcombinatie) zijn vertraagd als gevolg van uitgelopen onderhandelingen over de herfinanciering.
 
Het OMP is op dit moment door de Bouwcombinatie voor ruim 90 % opgeleverd. Omdat de oplevering van het restant aanstaande is, wenst de Bouwcombinatie de betaling zeker te stellen, en voert zij, na goed overleg met Orbis, het recht van retentie uit (dat wil zeggen dat delen van het OMP worden afgesloten).
 
De Raad van Bestuur gaat er vanuit dat de inrichtingswerkzaamheden in het OMP volgens overeengekomen planning verder zullen worden afgerond.
 
De Raad van Bestuur verwacht dat zij de onderhandelingen met de banken op korte termijn kan afronden.


Tot zover dit persbericht. Als directeur van het Maaslandziekenhuis doet het pijn om zo'n bericht te lezen. Waarschijnlijk voelen medewerkers hetzelfde. Dergelijke berichtgeving komt de reputatie van het ziekenhuis immers niet ten goede. Natuurlijk, laat daar geen twijfel over bestaan, dienen alle rekeningen rondom de bouw van Orbis Medical Park te worden voldaan. Dat is ook de inzet van de Raad van Bestuur richting de banken. Gisteren heb ik echter moeten vaststellen dat de Bouwcombinatie de resultaten van die besprekingen niet verder meer heeft willen afwachten.

In de motivatie van mijn weblog schrijf ik dat ik openheid en transparantie in de zorg belangrijke waarden vind. Dit vind ik nog steeds. Echter op dit moment moet ik mijn verantwoordelijkheid jegens de Maaslandziekenhuisorganisatie zwaarder laten wegen. Daarom kan ik op dit moment geen verdere openheid betrachten. Zo is dit ook door de betrokken partijen afgesproken om het proces van bespreking en onderhandeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Tot slot nog het volgende. Ik zie en hoor dat vele medewerkers van Orbis / Maaslandziekenhuis mijn weblog lezen. Mochten jullie vragen hebben, dan ben ik altijd via mail of telefoon bereikbaar.

Geen opmerkingen: