zondag 12 oktober 2008

Verhuizen in 2008 of 2009 ......

Voor de aanvang van de Herfstvakantie, zouden wij als directie de organisatie laten weten of er al een datum zou kunnen worden genoemd voor de patiëntenverhuizing. Intern was bij iedereen nog de hoop aanwezig, dat wij eind november over zouden kunnen. Het gebouw zelf is zo goed als klaar. De terreininrichting is in volle gang. De parkeergarage is opgeleverd; de inrichting ervan is lopende. Met name vergt de oplevering en het testen van alle communicatiesystemen binnen Orbis Medical Park nog de meeste aandacht. U moet dan denken aan het zogenaamde gebouwbeheersysteem (het computersysteem waarmee het gehele gebouw wordt bewaakt), de brandmeldinstallatie, het draadloos netwerk, het bedrade netwerk, de telefooninstallatie, de zusteroproep- en hoteloproepinstallatie, etc. etc. Eén groot brok samenhangende complexe techniek, waar wij voor wat betreft de continuïteit en veiligheid van onze processen in het nieuwe ziekenhuis sterk van afhankelijk zijn. Laat ik duidelijk zijn: als alles straks werkt, dan hebben wij optimaal ondersteunde processen en is de veiligheid van en in het gebouw maximaal gewaarborgd. Volgens mij hebben wij dan het “veiligste” ziekenhuis van Nederland en ik denk zelfs ver daarbuiten. Maar voor het zover is moeten alle systemen minutieus worden getest, getest en nog een keer getest. Zowel horizontaal als vertikaal. Ook zit nog in de planning een zogenaamde grote stresstest, waarbij wij op een zaterdagochtend, volgens een vooraf vastgesteld scenario, alle systemen maximaal zullen belasten om te bezien of er nog aandachtspunten uitrollen. Immers, als straks het nieuwe ziekenhuis in vol bedrijf is, moet alles goed blijven functioneren, ook onder volle belasting. Uit de bespreking van afgelopen dinsdag, waarbij de vorderingen rondom de oplevering van alle communicatiesystemen de revue passeerden, kwam naar voren dat pas in week 44/45 (laatste week van oktober/eerste week van november) alle systemen zullen worden overgedragen aan onze organisatie, in dit geval onze ICT-afdeling. Verder hebben wij in het begin van de afgelopen week moeten vaststellen dat door de financieringsperikelen onze toeleveranciers (in afwachting van de betalingen) hier en daar toch niet hetzelfde tempo van levering en inrichting hebben aangehouden. Overigens jammer om dit te constateren, doch vanuit de optiek van diezelfde leveranciers ook wel weer begrijpelijk. Woensdagmiddag jl. is al deze input nog eens goed gewogen met de Raad van Bestuur, directie ziekenhuis, directie Prins Claus Centrum en het bestuur van de Medisch Staf. Uiteindelijk is in deze bespreking het besluit genomen om dit jaar niet meer te verhuizen, temeer ook om voldoende tijd te reserveren voor alle functionele testen en ook voor het inleren van alle medewerkers in de nieuwe processen. Eind oktober zullen we de thermometer wederom in het (opleverings)proces houden en bezien of de tijd dan rijp is om een definitieve patiëntenverhuisdatum te noemen. Dus Kerst en Oud en Nieuw zullen nog op de locatie Walramstraat worden gevierd.

Deze mededeling is donderdagavond laat aan het management en de medische staf gedaan. Vrijdagochtend stond het bericht op het intranet en in de loop van de dag is dit bericht in de organisatie verspreid in de vorm van een extra bulletin. Diezelfde ochtend meldden zich ook al De Limburger en onze regionale TV-zender L1. Om 12 uur die middag moest ik al live uitleg geven op de radiozender van L1. Men was vooral benieuwd naar de precieze beweegredenen voor het uitstel. Die middag zijn er opnamen gemaakt door L1 op Orbis Medical Park voor het half-zes journaal met wederom een interview, nu voor de camera. Op de website van L1 is het interview van het 12 uur nieuws nog te beluisteren onder de volgende link. Al met al weer een turbulente dag, met veel improvisatie in de agenda en natuurlijk (na alle publiciteit in de achterliggende weken) met een zo zorgvuldig mogelijk kiezen van bewoordingen voor radio en TV. Orbis blijft “hot” in het (regionale) nieuws…….

Geen opmerkingen: