donderdag 2 oktober 2008

Waar haal je de tijd vandaan .....

Deze vraag wordt mij vaak gesteld, wanneer medewerkers en andere belangstellenden mij aanspreken over mijn weblog. Eerlijk gezegd, soms is de agenda zo vol, dat er weinig tijd overblijft. In mijn vorige bijdrage maakte ik daar melding van. Zo vond ik op het Internet een afbeelding (met dank aan Peter Murray) die goed inzicht geeft in de tijd die nodig is om interactief te zijn op het zogenaamde Web 2.0 Uit de afbeelding blijkt dat het bijhouden van een weblog ongeveer zes tot zeven uur per week vergt. Ik denk dat de auteur van de afbeelding daar niet ver naast zit. Daaruit blijkt wel, dat je het bijhouden van een weblog ook vooral "leuk" moet vinden om hiervoor steeds de tijd vrij te maken.

Geen opmerkingen: