zondag 5 oktober 2008

Ziekenhuizen veranderen ....

Het boek 'Ziekenhuizen veranderen', door Léon Lodewick, trok mijn aandacht om een tweetal redenen. In de eerste plaats ben ik altijd geinteresseerd in ervaringen van anderen, hoe zij leiding geven aan veranderingsprocessen in ziekenhuizen. Léon Lodewick verhandelt in zijn boek zijn ervaringen met grote en vaak ingrijpende veranderingsprocessen in een vijftiental ziekenhuizen in de afgelopen 25 jaar (waarvan de laatste 15 als crisismanager). De tweede reden waarom het boek mijn aandacht trok was natuurlijk de cover. Daarop is het nieuwe Maaslandziekenhuis in aanbouw zichtbaar (januari 2007). Léon Lodewick koos voor deze omslagfoto omdat, zoals hij in z'n boek aanhaalt, "het nieuwe Maaslandziekenhuis in niets meer herinnert aan het traditionele ziekenhuis en men ook binnen het ziekenhuis succesvol doende is met grote veranderingsprocessen". Ik beschouw dit als een compliment van zo'n autoriteit op het gebied van veranderingsmanagement in de zorg.

Terug naar het boek zelf. Dit bestaat uit twee delen. Deel I behandelt de rol van de participanten in zorgorganisaties zoals Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, Medische Staf, management, stafdiensten en adviesorganen en de wijze waarop ze daar in de praktijk - al dan niet goed - mee omgaan. Deel II geeft stapsgewijs inzicht in de wijze waarop Leon Lodewick een veranderingsproces inricht. Het boek 'Ziekenhuizen veranderen' is vooral bestemd voor Raden van Bestuur, leidinggevenden, leidinggevende professionals, toezichthouders, interne en externe adviseurs, interim-managers, organisatieadviseurs, studenten in managementopleidingen en iedereen die geïnteresseerd is in het functioneren van en in veranderingsprocessen in professionele zorgorganisaties.

Wat verder opvalt zijn de copyrights van het boek, of liever gezegd het ontbreken ervan. Voorin het boek staat dan ook:
"U mag alles uit deze uitgave verveelvoudigen (ik stel dat zelfs op prijs), opslaan in een geautomatiseerd bestand of openbaar maken, in elke vorm of elke wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of op een nóg ander manier zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming......." Ook dit kom je tegenwoordig niet snel meer tegen.

Daarom heb ik het boek in de vakantiebagage gestopt met de opzet er tijdens de vakantie eens doorheen te bladeren. Van doorbladeren is het niet gekomen. De inhoud van het boek triggerde mij zo dat ik het tot de laatste pagina heb gelezen.

Omdat Léon Lodewick zo uitnodigend is om de inhoud van het boek vooral te delen wil ik in mijn komende bijdragen aan mijn weblog op onderdelen van het boek nog verder met u ingaan. Maar dat later.

Mocht u op voorhand al meer willen weten over het boek of geinteresseerd zijn het boek aan te schaffen, dan kunt u op de hierna volgende website http://www.ziekenhuizenveranderen.nl/ terecht.

1 opmerking:

Iris zei

Ik houd van kwaliteit, zo ook cq index.