zondag 30 november 2008

Engage with grace ....

Persoonlijk volg ik verschillende blogs die met betrekking tot de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in de Verenigde Staten worden bijgehouden. Opvallend is dat rondom het Thanksgiving weekeinde verschillende bloggers uit de zorg aandacht besteedden aan het Engage with Grace initiatief, genaamd The One Slide Project. Dit project vraagt aandacht voor de vraag hoe wij, gekomen aan ons levenseinde, nog (medisch) behandeld willen worden en op welke wijze wij willen sterven. Een onderwerp dat in menig familieverband wordt gemeden.

Engage with Grace: The One Slide Project is slechts met één doel ontworpen, namelijk het op gang brengen van de dialoog over het levenseinde. Het idee is simpel: creëer een hulpmiddel waarmee mensen onderling worden gestimuleerd om over dit onderwerp met elkaar in gesprek te komen. Het resultaat: slechts één dia met vijf vragen hierop (The One Slide Project). Vijf vragen die ons helpen om met onze geliefden of vrienden te spreken over onze voorkeuren bij ons levenseinde. Tevens vragen de initiatiefnemers van het project om de dia zoveel mogelijk ter sprake te brengen en te delen - wanneer en waar dan ook .... bij een presentatie, onder een gezellig diner met vrienden, bij de boekenclub of op je weblog. Slechts één dia, slechts vijf vragen. Vandaar dat ook ík uw aandacht vraag voor dit One Slide Project.

Geen opmerkingen: