zondag 16 november 2008

Het Albertinen Krankenhaus ...

Afgelopen vrijdag heeft een delegatie van het Maaslandziekenhuis, op uitnodiging van Philips Healthcare, een bezoek gebracht aan het Albertinen Krankenhaus in Hamburg. Het Albertinen Krankenhaus heeft een vergelijkbare omvang als het Maaslandziekenhuis, doch bezit één opvallende specialisatie, te weten hartchirurgie. Per jaar voert het ziekenhuis in Hamburg ruim 1400 hartoperaties uit. Hiermee is het ziekenhuis één van de grotere hartchirurgische centra van Noord-Duitsland. Op de website van het ziekenhuis treft u meer informatie aan. Voor de liefhebbers is er ook nog een videopresentatie van het ziekenhuis. Het doel van het bezoek was om met de directie en de staf van het Albertinen Krankenhaus ervaringen te delen over de integratie met en de uitbesteding aan Philips van het (management van) onderhoud aan medische apparatuur in de breedste zin van het woord. Zoals u wellicht weet is Philips onze zogenaamde 'maincontractor' voor de levering en installatie van alle medische apparatuur in ons nieuwe Orbis Medisch Centrum. Van CT-scanner tot bewakingsmonitor en van operatietafel tot anesthesietoestel, alles komt van of via Philips. Om Philips vanaf de opening met het onderhoud en de veiligheid van de apparatuur te belasten is daarom ook een voor de hand liggende gedachte, doch om onze eigen afdeling Medische Technologie volledig te integreren met de onderhoudsdienst van Philips en daarmee voor een belangrijk deel te outsourcen is betrekkelijk nieuw, zeker als gekeken wordt naar de Nederlandse praktijk in ziekenhuizen. In Duitsland is dit anders. Daar heeft Philips Maintenance Management het totale onderhoud van medische apparatuur (zowel Philips als niet Philips)volledig in handen van maar liefst 40 ziekenhuizen, waaronder het Albertinen Krankenhaus. Wat viel mij nu op bij het bezoek aan Hamburg. In de eerste plaats de toerusting en uitrusting van het ziekenhuis. In totaal waren daar zo'n 4800 medische apparaten in onderhoud bij Philips. Echter 60% (!) van de apparaten was meer dan 10 jaar oud. Volgens Philips is dit een redelijk representatief beeld, kijkend naar het 'wagenpark' in andere Duitse ziekenhuizen. Daarmee doet Nederland het mijns inziens zo slecht nog niet. Verder vielen de totale kosten van het onderhoud op. Onze gastheer, Ralf Zastrau, algemeen directeur van het Albertinen Krankenhaus, was daar zeer open over (in de ogen van Philips wellicht te open). In Hamburg gaf men voor het onderhoud ongeveer 50% van het bedrag uit, dat wij hieraan jaarlijks besteden. Dit bracht wel een groot wow-effect teweeg bij onze delegatie. Later die dag hebben we getracht de verschillen te verklaren (in Albertinen geen PET-CT, geen afdeling nucleaire geneeskunde, 'slechts' 1 CT en 1 MRI, eenvoudiger beademing, geen PACS, betrekkelijk oude apparatuur, geen oproepdienst voor avond/nacht/weekeinde, etc, etc.). Maar toch nog voldoende stof over tot nadere overdenking . Wellicht zijn we op dit punt enigszins verwend in ons ziekenhuis danwel worden in Duitsland door de leveranciers lagere onderhoudspercentages berekend voor onderhoudscontracten. Immers de markten voor onderhoud aan apparatuur zijn doorgaans niet grensoverschrijdend. Voorts viel op dat, hoewel alle technici in dienst waren van Philips, zij zich volledig identificeerden met het ziekenhuis. Aan niets viel af te lezen dat zij Philips-medewerkers waren. Ook hun motivatie en betrokkenheid bij hun proces en ziekenhuis was groot. Alle onderhoudsprocessen waren zeer effectief en efficiënt ingericht zonder veel overhead en (overmatige) ICT-ondersteuning. De registratie van alle apparaten en de info-vergaring m.b.t. de onderhoudsstatus (incl. veiligheidschecks) was goed op orde. Zo te merken dienen de Duitse ziekenhuizen op dit punt aan meer wet- en regelgeving te voldoen dan de Nederlandse ziekenhuizen. Ralf Zastrau was tevreden over de samenwerking. Ook over de samenwerking met Philips aangaande het meerjaren apparatuurvervangingsplan. Wel gaf hij aan de kosten van de samenwerking continu punt van aandacht te vinden. Echter was hij ook duidelijk over zijn belangrijkste motieven om met Philips samen te werken. Deze waren niet zozeer gelegen in de sfeer van de kostenbeheersing, doch veel meer ingegeven door de steeds moeilijkere opgave om voldoende geschoolde medewerkers te werven, die in toenemende mate een steeds breder kennisgebied dienen af te dekken. Volgens Zastrau een steeds moeilijkere, zo niet onmogelijke, opgave zonder intensieve samenwerking met een technologie-partner als Philips. Kortom een zeer interessant bezoek met voor onze situatie nog veel afwegingen te gaan, alvorens tot een dergelijke verregaande vorm van samenwerking met Philips te komen.

Vrijdag was er ook nog even tijd om een bezoek te brengen aan de beroemde 'werkplaats' van voorheen Röntgen-Muller. In deze fabriek worden al meer dan 100 jaar röntgenbuizen gemaakt. In de twintiger jaren van de vorige eeuw is Philips eigenaar van dit complex geworden. Door een zeer enthousiaste gids werden we door de geschiedenis van de röntgentechniek geleid. Indrukwekkend welke vorderingen men op dit terrein nog steeds maakt. Tot slot mochten we een blik werpen op de proefopstelling van een 256-slice CT, waarvoor de fabriek in Hamburg een volledig nieuwe röntgenbuis heeft ontwikkeld. Deze buis draait met zo'n grote snelheid rond het lichaam van de patiënt dat er grote zogenaamde G-krachten ontstaan (tot wel 30 G).
Hiermee werd wel weer duidelijk dat de gezondheidszorg nog veel nieuwe (diagnostische) ontwikkelingen te wachten staat. Al met al een zeer lange, maar zeer interessante dag.

Geen opmerkingen: