zaterdag 15 november 2008

Is de zorg wel goed in Nederland ....

Is de zorg wel goed in Nederland? Een beetje een merkwaardige vraag, wanneer ik in mijn vorige bijdrage aan mijn weblog net gemeld heb dat Nederland over het beste gezondheidszorg systeem van Europa beschikt. Maar toch wordt daaraan getwijfeld in Nederland. Enkele weken geleden was er nog ophef binnen de sector over een artikel in Trouw van 28 oktober jl., waarin minister Klink van VWS aangaf dat (mits juist geciteerd) Nederlanders er niet zondermeer vanuit mogen gaan dat alle ziekenhuizen goed werk leveren. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) reageerde daarop in de daags erna verschenen editie van Trouw en voor Radio 1.

Afgelopen week riepen diezelfde NVZ en de Orde van Medisch Specialisten (Orde) in een persbericht de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op de toonzetting van hun rapporten te matigen. Daarbij gaven de beide instanties aan dat de IGZ vooral moet doorgaan met het scherp houden van ziekenhuizen en de daar werkzame professionals, maar dat de IGZ zich niet moet laten leiden door profileringsdrift. De teneur van de rapporten van de IGZ dat ziekenhuizen hun zaken matig op orde hebben en op de kortst mogelijke termijn verbeterplannen moeten opstellen, werkt volgens de NVZ en de Orde averechts: het demotiveert de werkenden in ziekenhuizen om door te gaan met alle kwaliteitsverbeteringen. Het werkt evenmin motiverend in de richting van mensen die overwegen te kiezen voor een carrière in de zorg. Bovendien valt er op de kwaliteit van die rapporten nogal wat af te dingen, stellen Orde en NVZ. Beide organisaties zeggen hun oproep op korte termijn met de IGZ te zullen bespreken.

Kortom, felle reacties over en weer. Ook de regionale nieuwszender L1 ging met het persbericht aan de slag. Zij klopten bij de Limburgse ziekenhuizen aan en kregen bevestigd dat ook de ziekenhuizen in Roermond, Weert, Venlo en Venray de stroom van kritiek van de IGZ beu zijn. Mij werd gevraagd in het 12-uur radiojournaal te reageren. Met de bijgaande link komt u op de website van L1 waar dit radiointerview is te beluisteren. Mijn opvatting is genuanceerd(er), zoals u kunt beluisteren. Ik ben van mening dat naarmate ziekenhuizen opener worden en steeds meer verantwoording afleggen over hun prestaties - en dus ook zaken aan het licht komen die niet goed gaan - er ook meer mogelijkheden komen tot leren en verbeteren in de zorg. Dat is naar mijn mening een positieve ontwikkeling. Politici en toezichthouders, zoals de IGZ, zouden de werkers in de zorg juist moeten ondersteunen en stimuleren in die transparantie. Daar past niet bij dat incidenten door hen breed uitgemeten worden en oproepen worden gedaan tot steeds meer toezicht en grip op ziekenhuizen. Dat doet geen recht aan de inzet en prestaties van medewerkers in de Nederlandse ziekenhuizen. De uitspraak van de Minister demotiveert volgens mij eerder de medewerkers om door te gaan met alle inspanningen om te komen tot betere en veiliger zorg. En het is al helemaal geen stimulans voor verdergaande transparantie.

Laten we voorzichtig zijn met oordelen en scherpe kritiek over en weer en onze energie aanwenden om de zorg continu te verbeteren en te leren van fouten. Daar ligt mijns inziens de opgave. Niet voor niets staan we op de eerste plaats in Europa. Dat verplicht ....

1 opmerking:

Annemiek zei

Proficiat aan Nederland met de eerste plaats!Dat moet toch goed doen. Hoewel ik altijd een beetje kritisch kijk naar dit soort keuringen omdat ze maar naar een paar dingen kijken. Er zijn misschien andere dingen waar je nog heel wat zou moeten doen om op die nummer 1 te staan.
Gelijk heb je, er is altijd wel wat te verbeteren want perfect is niemand. Van fouten moet geleerd worden anders worden ze steeds weer herhaald.