zaterdag 6 december 2008

De grote stresstest .......


Vandaag was het zover. De grote testdag voor het nieuwe Orbis Medisch Centrum. Om half acht vanochtend stroomden de eerste 200 medewerkers het grote atrium binnen. Om negen uur volgden er nog zo'n 300. In totaal 500 medewerkers met de opzet om alle communicatie systemen grondig aan de tand te voelen. U moet dan denken aan het massaal inloggen met onze nieuwe smartcards op het datanetwerk, het gelijktijdig opstarten van onze patiëntendossiers, de kantoorapplicaties, etc, etc. Dat alles via een nieuwe technologie, waardoor het als het ware mogelijk wordt dat de informatie de medewerker volgt door het gehele complex. Met de smartcard kan op elke werkplek het werken met de computer worden voortgezet, zonder dat opnieuw moet worden ingelogd. Deze nieuwe technologie heeft de test met glans doorstaan. Ook het datanetwerk gaf geen krimp toen het vol werd belast met allerlei applicaties en röntgenbeelden. Hiermee is de conclusie gerechtvaardigd dat het digitale ziekenhuis klaar is om de patiënten te ontvangen. Heeft de test dan ook nog zaken opgeleverd die nog de nodige aandacht vragen? Jazeker, in de eerste plaats functioneerde de draadloze telefonie in delen van het complex niet naar behoren. Snelle analyse van dit probleem leverde op dat hoogst waarschijnlijk niet alle softwareinstellingen juist ingesteld stonden. Daarnaast werkten de patiëntencomfort functies op de terminal aan het bed van de patiënt in het Verpleegcentrum niet goed onder volle belasting. Nadat ruim 60 terminals gelijktijdig werden gebruikt raakten de computers overbelast met uitval van functies tot gevolg. Televisie kijken of Internetten aan het bed viel dan uit, dan wel het sluiten van deuren en aansturen van gordijnen of licht in de kamer van de patiënt vanuit het bed raakten hierdoor ontregeld. Hier moet dus gezocht worden naar de oorzaak. Mogelijk is hier sprake van onvoldoende verwerkingscapaciteit van de servers. Begin volgende week zal de nadere analyse gereed zijn. Voorts bleek de waterdruk (om eens iets basaals te noemen) wanneer alle douches in gebruik werden gesteld een aandachtspunt. Ook hier zal nader naar worden gekeken. Dit betekent dat de test op deze onderdelen binnenkort herhaald zal moeten worden. Verder werden aan de tand gevoeld: de camerabewaking met alle beelden over het netwerk (geen problemen), de buizenpost (geen problemen), de intercom (geen problemen, het gebouwbeheerssysteem (geen problemen), de kleding uitgifte en inname automaat (nog enkele kinderziektes; werkte niet geheel stabiel). Ook de noodstroomtest op het moment dat de medewerkers nog volop aan het testen waren verliep vlekkeloos. Na een uur lang op de noodstroomaggregaten te hebben gewerkt werd weer op het Essent-elektriciteitsnet overgeschakeld. Ook de robotkarren in de kelder, die volledig automatisch en draadloos worden bestuurd kregen veel bekijks en reden hun rondjes. Op de liften waren nog wel de nodige op- en aanmerkingen. Deze hadden niet allemaal de grote inhuizingsoperatie van de achterliggende maanden zonder beschadigingen doorstaan en behoeven nog de nodige afstelling. Verder was de GSM-bereikbaarheid door het gebouw optimaal. Ook hier waren de laatste weken extra voorzieningen voor aangelegd. Tot slot vonden er in de loop van de ochtend diverse testen plaats van de brandmeldinstallatie. Ook dit verliep zonder problemen. Tot slot wellicht nog de melding dat bij het massaal doortrekken van de toiletten er geen grote overstromingen in de kelder optraden. Ook het rioleringssysteem deed wat het moest doen.
Terugkijkend op de testdag kan worden geconcludeerd dat deze ontzettend nuttig en ook nodig is gebleken. Het digitale ziekenhuis heeft de test glansrijk doorstaan. De draadloze telefonie en de terminal aan het bed behoeven nog de nodige aandacht. Deze test moet binnenkort worden herhaald. Tot zover de techniek.
Dan de sfeer en het enthousiasme van alle medewerkers. Deze was hartverwarmend. Het "we doen het samen gevoel" was volop aanwezig. Ik vond het dan ook jammer dat op alle verpleegafdelingen de terminal aan het bed het liet afweten. Daardoor konden alle aanwezige verpleegkundigen hun testprogramma niet succesvol afronden. Laten we zeggen: dat doen we over! Dan reken ik weer op u/jullie. Het ziekenhuis van de 21-ste eeuw gaat/moet een succes worden. Daar gaan we gezamenlijk voor zorgen de komende weken. We zijn er dichtbij!!

1 opmerking:

Annemiek zei

Fijn dat het allemaal zo goed verlopen is. Het klinkt wel super ge-automatiseerd! Automatische gordijnen! Zo'n smartcard lijkt me wel heel handig. Steeds in en uitloggen is tijdsrovend.