zondag 14 december 2008

Operatiekamers weer open ....

Zaterdagochtend stond dit bericht op de verschillende websites van de landelijke en regionale bladen. Het Maaslandziekenhuis kon al zijn 8 operatiekamers weer in gebruik nemen na een grondige reinigings- en desinfectiebeurt, uitgevoerd door een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf. Nog geen anderhalve week eerder bleek uit een routinemeting dat sommige van de 8 OK's een licht verhoogd aantal micro-organismen bevatten. Met deze wetenschap kan er maar één besluit worden genomen en dat is: stilleggen van de OK's en reinigen/desinfecteren. Ook is gelijk besloten dit bericht naar buiten te brengen en is de Inspectie voor de Gezondheidszorg op de hoogte gesteld. Afijn, als het goed is hebt u dit allemaal kunnen volgen via de krant of via de (regionale) radio. Op de regionale TV-zender L1 werd er uitvoering over bericht. De volgende link brengt u bij deze berichtgeving. Toch wil ik er nog een aantal woorden aan wijden. Een licht verhoogd aantal micro-organismen in de OK's suggereert dat hiervoor een norm in Nederland bestaat. Nu deze is er niet. Slechts een beperkt aantal Europese landen heeft een dergelijke norm vastgesteld. Zwitserland stelt een maximum van 10 KVE's per m3 (KVE = KolonieVormende Eenheden). Het Verenigd Koninkrijk gaat uit van 35 KVE's per m3. In sommige andere landen wordt alleen iets over cleanrooms gezegd: kleiner dan 1 KVE per m3 en rept men daarnaast over 'conventionally equiped' rooms (OK's ??) die moeten voldoen aan de norm: kleiner dan 100 KVE's per m3. Dus geen echte norm en ook geen grote eensluidendheid bij de landen die hierover wel iets hebben vastgelegd. Als er dan al een norm is, dan is de vraag daarna natuurlijk: hoe dient een meting te verlopen om vast te stellen of er aan de norm wordt voldaan? Ook hier zijn er verschillende meetprincipes met naar ik aanneem verschillende uitkomsten en onnauwkeurigheden. In het Maaslandziekenhuis hebben wij de Zwitserse norm gehanteerd (in overleg met de Inspectie) en de metingen laten verrichten door een gecertificeerd bedrijf, de firma LUWA. Toch vind ik, achteraf, de hele situatie niet bevredigend(gedurende anderhalve week hebben we met een beperkte OK-capaciteit moeten werken). Geen eenduidige norm en onduidelijke meetmethoden. Dit moet echt anders. Ik ga richting de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen het initiatief nemen om hierover gezamenlijk in Nederland afspraken te maken......

De OK's in het Maaslandziekenhuis voldoen in elk geval weer aan één van de hoogste Internationale normen, te weten die van Zwitserland.

Geen opmerkingen: