zaterdag 20 december 2008

Operatiekamers weer open ....

Vorige week berichtte ik dat de 8 operatiekamers van het Maaslandziekenhuis weer waren opengesteld na een grondige reinigings- en desinfectiebeurt. Dit laatste was noodzakelijk gebleken nadat een routine controle licht verhoogde microbiologische waarden had laten zien. Daar wil ik het nu niet verder met u over hebben. Wel over de inzet van een groot aantal betrokkenen rondom het OK-proces, die in de achterliggende drie weken zich tot het uiterste hebben ingespannen om de negatieve gevolgen voor het patiëntenproces tot een absoluut minimum te beperken. Ook na de volledige openstelling van vorige week zijn de effecten tot aan vandaag merkbaar geweest. Ook vandaag (zaterdag) is er nog extra geopereerd. Kortom hulde voor deze extra inzet. Als ik over extra inzet spreek, waar moet u dan al zo aan denken? In de eerste plaats heeft de voltallige OK-crew zich van hun beste zijde laten zien. OK-assistenten, anesthesieassistenten, chirurgen, anesthesisten, medewerkers van de verkoeverkamer hebben zich bereid getoond langer door te werken en op zaterdagen extra OK-sessies te draaien. Ook heeft het OK-personeel veel extra werk gehad aan het reinigen van alle apparatuur op de operatiekamers en aan het ontruimen en inruimen ervan. Ook het facilitair bedrijf van het ziekenhuis heeft veel inzet getoond en in samenspraak met een extern gespecialiseerd schoonmaakbedrijf alle OK's grondig onderhanden genomen. Ook toen bleek dat in sommige OK's de eerste reinigingsbeurt nog niet het gewenste resultaat had opgeleverd, werd zonder morren een tweede reinigings- en desinfectiebeurt gegeven. Ook buiten de OK waren de effecten merkbaar. De afdeling Opnameplanning heeft onder hoogspanning gewerkt. Patiënten moesten worden afgebeld en weer opnieuw worden ingepland. Ook kon de planning pas op geleide van het vrijgeven van de OK's worden gemaakt. Dit gaf grote pieken in het werkaanbod. Veel uitleg moest worden gegeven aan onze patiënten. Met veel geduld en inzet werden de werkzaamheden uitgevoerd. Ook op de verpleegafdelingen waren de verstoringen merkbaar. Tot in de avond werd er geopereerd, hetgeen betekende dat patiënten pas laat na OK op de verpleegafdelingen arriveerden. Ook op de zaterdagen moest met OK-programma's worden rekening gehouden. Ook het team van de afdeling Dagverpleging heeft veel extra inzet en uren gedraaid, om de achterstanden zoveel mogelijk te beperken. Ook wil ik nog de medewerkers van de sterilisatie-afdeling noemen die met een ongebruikelijk patroon van aanbod van OK-instrumentarium werden geconfronteerd en langer en op zaterdag hebben doorgewerkt. Kortom, veel verstoring en veel improvisatie. Zonder uitzondering heeft iedereen zijn bijdrage geleverd. En dat in een tijd dat er door de op handen zijnde verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis aan de Middenweg al veel van iedereen wordt gevraagd. Tot slot een woord van dank richting de (dagelijkse) leiding van de OK (inclusief de betrokken artsen hierbij), de ziekenhuishygiënisten, de microbiologen, B&O-zorg, maar ook de Inspectie die op de achtergrond meedacht in de te nemen stappen. Ik wil dan ook iedereen (en ook diegenen die ik wellicht vergeten ben te noemen) heel hartelijk danken voor de getoonde inzet. Typisch Orbis, als de nood aan de man is, dan gaan we ervoor. Fantastisch.

Geen opmerkingen: