woensdag 31 december 2008

Terugblik op 2008 .....

Terugkijkend op 2008, stel ik vast dat het voor Orbis en voor het Maaslandziekenhuis een jaar vol voorbereidingen is geweest op de in gebruikname van het nieuwe Orbis Medisch Centrum. Daarnaast ook een jaar met tegenslagen. De lastigste periode heb ik zelf ervaren rondom de problemen met de financiering in de maand september. Met de grootst mogelijk moeite wisten we in deze maand de financiers te overtuigen om toch een krediet/hypotheek te verstrekken voor het nieuwe Orbis Medisch Centrum. In deze maand zijn we bij voortduring negatief in het nieuws geweest. Persoonlijk vond ik de publicatie in De Limburger met de kop: "Kamers in Orbis voldoen niet" een absoluut dieptepunt. In het artikel viel te lezen dat de patiëntenkamers in het nieuwe ziekenhuis niet voldeden aan de technische eisen. De Limburger wist te melden dat de kamers zuurstafaansluitingen ontbeerden. De journalisten baseerden hun bericht op interne bronnen binnen Orbis, "die onafhankelijk van elkaar de omissie bevestigen, die vorige week tijdens een eerste proefdraaisessie aan het licht kwam". Het zal duidelijk zijn dat dit bericht in De Limburger voor grote opschudding zorgde binnen het ziekenhuis. Echter, snel was duidelijk dat het bericht elke grond miste. Zo te zeggen, "klink klare onzin!!". Toch heeft al deze publiciteit diepe indruk gemaakt op alle medewerkers. Het doet pijn als er over "jouw ziekenhuis" zo in de pers wordt geschreven. In de analyse achteraf hebben we moeten vaststellen dat er ook van onze kant fouten zijn gemaakt in de communicatie naar de buitenwereld. Te lang hebben we gezwegen, waardoor de pers veel nieuws zelf is gaan maken "over" ons, zonder dat wij daarbij het nieuwsbeeld mede bepaalden. Overigens lessen die we ter harte hebben genomen. Belangstellenden die Orbis (in de pers) volgen moeten hebben gemerkt dat we veel meer dan voorheen nu het nieuws zelf brengen. Oók, wanneer dit nieuws "lastig" is zoal recent bij de gedeeltelijke sluiting van onze OK's in december. Ook dit was een tegenvaller, zo net voor de verhuizing. Bij een routinecontrole van het OK-complex bleek dat de lucht in sommige OK's verhoogde microbiologische waarden bevatte. Onmiddellijk is er actie ondernomen, en ook werd de sluiting van de OK's door middel van een persbericht naar buiten gebracht. Nog diezelfde avond mocht ik op L1 verslag doen van de ontstane situatie en meldden welke acties er ondernomen waren. De dag daarop een pagina vullend artikel in de Limburger gelardeerd met foto's van poetsende medewerkers in OK-kleding. Terugkijkend op deze "operatie" vind ik dat de medewerkers zich van hun beste kant hebben laten zien. Zonder mopperen werden overuren gemaakt, in de weekeinden OK-programma's afgewerkt en werden de werktijden tot in de avonduren opgerekt. Chapeau! Dit laat maar weer eens zien dat op het moment dat het moet, de Orbis-medewerkers er ook altijd staan (overigens ook op andere momenten)! Pech hadden we ook rondom de oplevering van Orbis Medisch Centrum. Tot twee keer toe moest de in gebruikname worden uitgesteld. Eerst begin oktober en later ook nog een keer eind november. Ook hier zijn er geen consessies gedaan ten aanzien van een verantwoorde zorgverlening. Als directie hebben we steeds het uitgangspunt gehanteerd: Er wordt pas verhuisd als alle (communicatie)systemen afdoende zijn getest en hun werking in de praktijk hebben bewezen. Op 18 december jl. was het dan toch zover dat een besluit tot verhuizing verantwoord kon worden genomen. Het nieuwe Orbis Medisch Centrum zal op zaterdag 31 januari 2009 om 6:00 uur definitief in gebruik worden genomen. Deze dag zal voor iedereen binnen Orbis ongetwijfeld als hoogtepunt worden ervaren en als kroon op het werk van vele jaren. Over hoogtepunten gesproken, die waren er ook in 2008. In de eerste plaats de officiële uitreiking van het accreditatiebewijs van het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen in april, met het spetterende feest diezelfde avond in de Haenenhof met optredens van High Voltage, Jos Cové en Dieter Koblenz. Tot ruim 1:00 uur ’s nachts is er in de grote zaal door een grote menigte onafgebroken gedanst en is er bij het optreden van Dieter Koblenz zelfs polonaise gelopen. Weet u het nog? Een tweede hoogtepunt vond ik persoonlijk de grote stresstest op zaterdag 6 december jl. Meer dan 500 medewerkers waren die zaterdag aanwezig om alle systemen in het nieuwe Orbis Medisch Centrum aan de tand te voelen en onder volle belasting te testen. Twee weken later is op onderdelen de test in de avond nog een keer herhaald met ruim 300 medewerkers. Hartverwarmend vond ik het grote enthousiasme en de onderlinge verbondenheid (wellicht ook door de tegenslagen in de achterliggende maanden) waarmee eenieder zich inzette om de test tot een succes te maken. Dat voelt goed, kijkend naar de grote verhuizingsoperatie die ons nog te wachten staat de komende weken. Dan zal ongetwijfeld iedereen er weer zijn en alles er aan doen om een veilige overgang voor alle patiënten te waarborgen.

Ik wens iedereen een goede "roetsch" en alle geluk en voorspoed (maar vooral goede gezondheid) in het voor Orbis spannende jaar 2009.

Geen opmerkingen: