zondag 17 april 2011

Orbis Medisch Centrum maakt kennis met Zweedse kwaliteitszorg

Orbis Medisch Centrum (OMC) is continu op zoek naar mogelijkheden om haar prestaties te verbeteren, in het algemeen en in het bijzonder ook ten aanzien van Kwaliteitszorg en (Patiënt)veiligheid.

In het kader van het ontwikkelen van de concepten ten behoeve van de nieuwbouw is er een jaar of 5 geleden een contact ontstaan tussen een netwerk van internationale ziekenhuizen en Orbis. Uit dit netwerkcontact is een specifiek contact ontstaan tussen OMC en het ziekenhuis in het Zweedse Skövde. In dit ziekenhuis wordt gewerkt met het Six Sigma model dat sturing geeft aan het verbeteren van Kwaliteitszorg & Patiëntveiligheid. Medewerkers van dit ziekenhuis worden getraind om verbetertrajecten in het ziekenhuis op te zetten en door te voeren. Als een onderdeel van deze training brengen deze studenten / medewerkers een bezoek aan buitenlandse ziekenhuizen, zo ook aan het voormalige Maaslandziekenhuis en inmiddels aan OMC. Tijdens dit bezoek vinden interessante discussies plaats tussen OMC medewerkers en hun Zweedse collega’s.

Elk jaar komt ook het verzoek om een wederbezoek te brengen aan het Skaraborg ziekenhuis in Skövde. Door de aanloop naar de nieuwbouw, de ingebruikname van OMC en de reorganisatie was dit bezoek nog nooit tot stand gekomen. Eind 2010 was het gevoel ontstaan dat de tijd rijp was voor OMC een wederbezoek te plannen en inspiratie op te doen voor de toekomst. Besloten werd met een kleine delegatie van directie OMC, manager en beleidsadviseurs een verkennend bezoek af te leggen.

Op zondagochtend 27 februari jl. vlogen we met Ryan Air vanuit Weeze naar Gothenburg. Met de auto vervolgden we de reis naar het 150 km noordelijker gelegen Skövde. Hoe noordelijker we kwamen hoe meer sneeuw er lag. Onderweg stopten we in een klein cafetaria waar we tussen het plaatselijke dames voetbal team en wat senioren uit het dorp een lekkere salade aten. Twee jonge meiden runden dit drukke cafetaria. Met bewondering hebben wij zitten kijken hoe zij dit voor elkaar kregen.

Rond 16.00 uur kwamen we bij ons hotel aan. Het hotel was prijsconform. Het lag prachtig op een helling die uitkeek over het stadje Skövde maar voor de rest waren er geen voorzieningen. Zelfs de keuken was gesloten. De avond werd benut om ons verder voor te bereiden op het bezoek aan het Skaraborg ziekenhuis, dat qua omvang vergelijkbaar was met OMC.

We werden ’s ochtends om 08.30 uur hartelijk ontvangen door een hele delegatie: directeur, artsen, leidinggevenden en verantwoordelijk medewerkers voor verbetertrajecten. We bezochten afdelingen en mochten het reguliere management-/directieoverleg bijwonen dat om de 14 dagen in het teken staat van kwaliteit- en (patiënt)veiligheidsprojecten. Daarbij maakten we het de sprekers extra moeilijk omdat een en ander in het Engels moest worden gepresenteerd en besproken maar…. de taalbarrière vormde geen enkel probleem omdat de thema’s stuk voor stuk vergelijkbaar zijn met de thema’s waar wij binnen OMC mee bezig zijn: verwijzing door huisartsen, optimalisering van capaciteit, ondervoeding, vitaal bedreigde patiënt etc. Op sommige fronten zijn wij binnen OMC verder op andere fronten kunnen wij van onze Zweedse collega’s leren. Met name de matrix organisatie rondom Kwaliteit&(Patiënt)veiligheid en het hele praktische zogenaamde verbeterbord dat op elke afdeling hing en zorgde voor multidisciplinaire verbeteringen in het primaire patiëntenproces waarin de PDCA cyclus heel centraal stond. We concludeerden aan het einde van de dag dat we aan elkaar gewaagd zijn en elkaar wat hebben te bieden. De intentie om nader samen te werken met als doel over en weer expertise te delen werd uitgesproken. De komende maanden wordt bekeken hoe hier vorm en inhoud gegeven kan worden.

Geen opmerkingen: