maandag 13 juni 2011

"De zakenjongens en hun nieuwe doelwit...."

Onder deze kop verscheen op 8 juni jl. in dagblad De Limburger een artikel over de vermeende "verkoop" van de afdeling Oogheelkunde van Orbis Medisch Centrum (OMC) aan Eyescan BV. "Binnen en buiten de muren van het ziekenhuis blijven de lippen stijf op elkaar zodra het woord ´Eyescan´ valt. Een ieder die gevraagd wordt naar de voorgenomen verkoop van Orbis' afdeling oogheelkunde mompelt instemmend 'ik weet ervan'. Om zich vervolgens te beroepen op afspraken over geheimhouding", aldus De Limburger. Ook geven locale autoriteiten commentaar. Zo ook professor Fred Hendrikse, hoofd oogheelkunde bij het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Hendrikse: "Dit soort zorgondernemers prijst de vrijgevestigde oogartsen de markt uit. Wat zij doen is dat ze zich richten op drie, hooguit vier ziektebeelden en zich volledig specialiseren in de behandelingen waar ze puur op kunnen cashen. Want de aandeelhouders eisen natuurlijk een rendement van zeker 10 procent. Dat gaat ten koste van de kwaliteit. Want voor alle complexe, verliesgevende behandelingen moeten patiënten toch naar een ander ziekenhuis." Ook Hans Maarse, schrijver van het boek ´Markthervorming in de zorg´ levert een (meer genuanceerde) bijdrage. Maarse stelt dat de ontwikkelingen rond Orbis geheel in lijn zijn met hetgeen in heel Europa gaande is. Hij ziet ook een aantal belemmeringen: "De meeste (lees: de ziekenhuizen) zijn bevreesd dat ze niet aan de rendementseisen kunnen voldoen. Of dat ze in ruil voor kapitaal cruciale zeggenschap verliezen". De Limburger eindigt het artikel met: "welke constructie Orbis heeft bedacht om dát doemscenario te voorkomen, zal pas duidelijk worden als de radiostilte is verbroken."

Dat OMC vergevorderd in gesprek is met Eyescan is door de afdeling Communicatie aan De Limburger medegedeeld. Laat dit duidelijk zijn. De gesprekken lopen al langere tijd. Of deze gesprekken tot doel hebben om de afdeling oogheelkunde te "verkopen" aan Eyescan, kan ik kort zijn. Neen, natuurlijk niet! Orbis doet niet aan "uitverkoop". Wél is Orbis steeds op zoek naar mogelijkheden om onze positie in de zorgmarkt van Limburg te versterken. Daar is ons nieuwe Orbis Medisch Centrum bij uitstek geschikt voor. Gaan we dan met deze samenwerking ons richten op slechts drie of vier ziektebeelden in de oogheelkunde, aldus professor Hendrikse? Ook dat niet, we beogen de oogheelkunde zoals deze nu binnen OMC functioneert zelfs verder uit te bouwen. Huisartsen kunnen het volledige pallet aan oogheelkundige problematiek blijven doorverwijzen. Stelt onze samenwerkingspartner hoge rendementseisen of zeggenschap? Ook dat niet, Eyescan en Orbis hebben de ambitie een vernieuwende vorm van oogheelkunde in de provincie neer te zetten. Een gezamenlijke ambitie, dus. Waarom dan nu niet met meer details naar buiten getreden hierover? Simpel, omdat je eerst met je samenwerkingspartner volledige overeenstemming moet hebben voordat je gezamenlijk naar buiten treedt. Dat hoort nu eenmaal bij ordentelijk zaken doen met elkaar. En daar hecht ik veel waarde aan. U moet dus nog even geduld hebben.

Geen opmerkingen: