donderdag 2 juni 2011

Jaarrekening 2010: Orbis op koers

Hieronder laat ik collega bestuurslid Luvic Janssen, CFO, aan het woord over de financiele resultaten van Orbis over het jaar 2010. De tekst is afkomstig uit een persbericht dat Orbis deze week hierover liet uitgaan.

Het herstel is duidelijk ingezet: Orbis Medisch en Zorgconcern komt zichtbaar uit het dal, het gaat weer de goede richting uit. Uit de gepresenteerde cijfers blijkt dat de organisatie in 2010, na de forse crisis van 2009, succesvol is gereorganiseerd en geherfinancierd. Een opgave die met realiteitszin, conform plan, is opgepakt en uitgevoerd door medewerkers en medisch specialisten en met betrokkenheid van diverse stakeholders.

Luvic Janssen, CFO en lid Raad van Bestuur van Orbis Medisch en Zorgconcern: “Orbis Medisch en Zorgconcern heeft in 2010 de noodzakelijke maatregelen genomen om te herstellen van de crisis van 2009. De afgeslankte organisatie biedt net als in de voorgaande jaren nog steeds kwalitatief hoogwaardige zorg. Dat blijkt ook uit de goede scores van onze organisatie op landelijke ranglijsten en uit diverse tevredenheidsmetingen. Bovendien werpt het concept van Orbis Medisch Centrum - het ziekenhuis van de 21e eeuw –zijn vruchten af. Het operationele resultaat van het ziekenhuis (exclusief afschrijvingen) als percentage van de omzet is, met bijna 20%, ruim hoger dan het gemiddelde van andere ziekenhuizen in Nederland. Deze sterke operationele prestaties leiden tot gezonde kasstromen en vormen een solide basis om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan onze rente- en aflossingsverplichtingen.”

De onzekerheden en risico’s voor zorginstellingen als Orbis nemen overal in het land toe, o.a. door bezuinigingsmaatregelen van de overheid. Luvic Janssen kijkt echter met vertrouwen naar de toekomst. “Om binnen een financieel gezonde organisatie excellente zorg te kunnen blijven leveren, hebben we de organisatie – zowel het cure als het care segment – in 2010 ‘toekomstproof’ ingericht. Vanaf 2011 zetten we verder in op groei en samenwerking, waarbij de focus ligt op het voortdurend optimaliseren van de zorg in de regio met een gezonde solvabiliteit als stevige ruggengraat. Naar verwachting is de organisatie vanaf 2011 weer winstgevend.

Ik richt dan ook graag een welgemeend woord van dank aan onze medewerkers, vrijwilligers en stakeholders.”


Bent u geinteresseerd in de jaarrekening en het maatschappelijk verslag van Orbis Medisch en Zorgconcern dan vindt u deze m.b.v. de volgende links: Orbis Jaarrekening 2010 en Orbis Maatschappelijk verslag 2010

Geen opmerkingen: