donderdag 2 juni 2011

Orbis op 'zwarte lijst' blaasverwijderingsoperaties

Maandagavond 30 mei bracht de regionale zender L1 onderstaand nieuwsbericht naar buiten.
Graag wil ik hierop een korte toelichting geven.

"Orbis op 'zwarte lijst' CZ om blaasverwijderingsoperaties"

Zorgverzekeraar CZ adviseert patiënten om geen blaasverwijderingsoperatie in het Orbis Medisch Centrum te laten doen. Volgens de zorgverzekeraar doet het ziekenhuis in Sittard-Geleen deze risicovolle ingreep te weinig om de kwaliteit te kunnen waarborgen en kan de patiënt beter naar een ander ziekenhuis gaan.
CZ sluit met nog negen Nederlandse ziekenhuizen geen contract meer af voor blaasverwijderingsoperaties. Patiënten die zich daar toch willen laten opereren, krijgen de behandeling wel vergoed. Orbis laat weten dat er op dit moment al wordt samengewerkt met urologen van het Heerlense Atriumziekenhuis, om de kwaliteit te waarborgen."


Het klopt inderdaad dat Orbis Medisch Centrum in 2010 de ondergrens van 10 blaasverwijderingsoperaties niet heeft gehaald en dat om die reden zorgverzekeraar CZ heeft besloten het contract voor die operaties ingaande 2012 niet te verlengen. In het kader van de op handen zijnde samenwerking met Atrium MC heeft Orbis Medisch Centrum reeds afspraken gemaakt met het Heerlense ziekenhuis dat deze operaties sinds begin 2011 in Orbis Medisch Centrum voortaan gezamenlijk worden uitgevoerd door een uroloog van Atrium MC én een uroloog van Orbis Medisch Centrum. Op die wijze wordt maximale deskundigheid ingezet en is de kwaliteit van zorg voor deze ingreep binnen Orbis Medisch Centrum gewaarborgd.
Met CZ zal het gesprek worden vervolgd om in het kader van onze voorgenomen samenwerking met Atrium MC de blaasverwijderingsoperaties qua aantal en kwaliteit van zorgverlening een duurzaam geborgde plaats te geven. CZ is gevraagd hiervan melding te maken op hun website door het plaatsen van een aantekening bij OMC dat er vergaande plannen zijn om te gaan samenwerken met een ander ziekenhuis.

Vervelend om op deze wijze in het nieuws te komen. Overigens past de inzet van CZ geheel in het beleid van zorgverzekeraars om in toenemende mate selectiever te zijn in hun zorgcontractering met ziekenhuizen.

Geen opmerkingen: