zondag 24 juli 2011

Een fusie tussen Orbis en Atrium MC

Het is alweer ruim een week geleden dat de fusie tussen Orbis en Atrium MC werd aangekondigd. Eerst met interne berichtgeving via mail en Intranet binnen de eigen organisaties. Direct daarna gevolgd door de berichtgeving in De Limburger en het Financieel Dagblad. Ook de landelijke internet-nieuwsdiensten van Zorgvisie, Skipr, etc. bleven niet achter.

Opvallend was de positieve grondtoon in de berichten. Vooral ook De Limburger belichtte de voorgenomen fusie vanuit een constructief perspectief. De aankondiging op de voorpagina als ook het achtergrondartikel op pagina 2 en 3. Dit komt natuurlijk ook omdat de aankondiging komt op een moment waarop er grote veranderingen in het aanbod van de ziekenhuiszorg in Nederland ons te wachten staan. Hiertoe heeft de Minister van VWS, mevrouw Edith Schippers met de koepel van ziekenhuizen, de NVZ en met de Zorgverzekeraars in Nederland afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het zogenaamde Hoofdlijnenakkoord. In dit akkoord maken de drie genoemde partijen afspraken over een meer beheerste groei van de zorguitgaven in de komende jaren, maar vooral ook afspraken over meer concentratie en spreiding in de ziekenhuiszorg. Afspraken ook, die tot een betere zorg moeten leiden, waarvoor dan wellicht iets verder gereisd moet worden. In die afspraken passen de fusievoornemens van Orbis en Atrium MC welhaast perfect. De bedoeling van het beoogde nieuwe fusieziekenhuis is om tot een verdeling van dié ingrepen te komen die bekend staan als 'low volume/high risk' ingrepen. Op welke locatie: Heerlen of Geleen is nog niet bekend, daar worden de komende maanden plannen voor gemaakt. Naast deze mogelijkheid om behandelingen/ingrepen die weinig voorkomen te concentreren zijn er ook nog andere voordelen. Door de fusie kan beter continuiteit worden gewaarborgd in de medische en medisch ondersteunende teams. Ook behoudt het fusieziekenhuis hierdoor de mogelijkheid dat beschikbare professionals zich verder specialiseren en verder groeien in hun vak. Verder levert de fusie ook een aanmerkelijk financieel voordeel op, waardoor de nieuwe organisatie beter in staat is financieel gezond te blijven én beter in staat is te investeren in vernieuwing. Daarnaast zal de fusieorganisatie het zorgaanbod in de Parkstadregio en de regio Westelijke Mijnstreek beter op pijl kunnen houden en de dienstverlening naar de burgers toe verder kunnen verbeteren.


In de inloopsessies voor de medewerkers van Orbis is de fusie-aankondiging met begrip ontvangen. De medewerkers weten maar al te goed welke ontwikkelingen en uitdagingen in de zorg er de komende jaren op ons af zullen komen en begrijpen dat door deze krachtenbundeling wij hierin meer kans van slagen hebben dan wanneer wij genoemde ontwikkeling binnen de beide regio's ieder apart het hoofd trachten te bieden.

Ik denk dat de kop in De Limburger het treffend verwoordde: Een fusie met de wind mee!

1 opmerking:

Guido van Gessel guidovan.gessel@raet.nl zei

Geachte heer Sterk,

Ik heb geprobeerd om het verslag te downloaden, helaas lukte me dat niet. Is het mogelijk dat wij een afspraak maken om eens te praten over de ontwikkelingen van dit moment? Ben erg benieuwd