maandag 25 juli 2011

Zin en onzin over beloningen in de zorg

"Tijdens mijn korte afwezigheid voltrok zich weer het jaarlijkse ritueel over de beloningen van bestuurders in de gezondheidszorg. Dat ritueel gaat als volgt:


 • In juni komen de jaardocumenten van zorgorganisaties uit.
 • Journalisten en de SP pluizen deze uit op de beloningen.
 • Net voor het zomerreces van de Kamer verschijnt er een publicatie over veel te hoge beloningen met naam en toenaam van de ‘boosdoeners’.
 • Kamerleden spreken –nog net voor ze hun tentje inpakken- hun verontwaardiging uit.
 • De SP roept om een wettelijke regeling met daarin haar eigen norm (€ 130.000)
 • Er verschijnen meerdere artikelen, waarin schande geroepen wordt
 • Anonieme reaguurders spuien hun gal over de ‘graaiers’ in de zorg en de slechte kwaliteit van de zorg.
 • En dan is het vakantie en ebt het onderwerp weer weg........."


 • Zo start vandaag de bijdrage van Hans Hoek op zijn blog. Mijn oog viel daar op omdat ook in het Limburgse de beloningen van bestuurders in de zorg op dit moment volop in de belangstelling staan. Collega Eke Zijlstra moest zich in De Limburger te weer stellen tegen felle reacties van de locale Heerlense politici, die 'schande' spreken over de geconstateerde overschrijding van de maximum beloning zoals opgenomen in de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg. Ook zijn er inmiddels vragen gesteld aan het Provinciebestuur door de fractievoorzitter van de SP in Provinciale Staten om afkeuring uit te spreken over de geconstateerde overschrijding, mede in het licht dat de Provincie vorig jaar een achtergestelde lening aan Atrium MC ter beschikking heeft gesteld.


  Ik merk dat ik mij, net als Hans Hoek, stoor aan het gebrek aan rationaliteit waarmee het onderwerp jaarlijks wordt belicht. Daarom was de blog vandaag van Hans een blog naar mijn hart. Ik wil daarom iedereen vragen, uiteraard voor zover geinteresseerd in dit onderwerp, om de blog van Hans in totaliteit te lezen. Volg deze link naar de blog van Hans.


  (Hans Hoek (1949) is directeur van C3 adviseurs en managers en marktpartner Ziekenhuizen. Hij richtte C3 in 1988 samen met twee collega’s op. Sindsdien geeft hij leiding aan het bureau en is hij zelf als adviseur en interim-bestuurder actief in de gezondheidszorg. In 2007 is Hans gepromoveerd op governance in de gezondheidszorg)

  Geen opmerkingen: