zondag 8 januari 2012

Handen af van onze hulpverleners!

Bent u ook getroffen door de TV-reclame van SIRE - zo rond de feestdagen -  over de toenemende onveiligheid waarmee onze hulpverleners in hun werk worden geconfronteerd? Echt onvoorstelbaar! Steun daarom de Conventie van Nederland:

"Hulpverleners belast met het verlenen van hulp en bijstand in probleemsituaties en het beschermen en handhaven van een veilige samenleving, zullen onder alle omstandigheden worden gesteund, beschermd en gerespecteerd".

Steun ook onze hulpverleners en onderteken de speciale versie van de Conventie van Genève op http://bit.ly/yNofA7

Ik ging u voor. Op dat moment stond de teller al op 122.564 ondertekenaars.

Geen opmerkingen: