dinsdag 3 januari 2012

Orbis-Eyescan Limburg biedt complete en patiëntvriendelijke oogzorg

Vanaf 1 januari 2012 zijn Orbis Medisch Centrum (OMC) en Eyescan een vergaande samenwerking aangegaan op het gebied van oogheelkundige zorg in Limburg. Het betreft een nieuwe Joint Venture, waarin beide partijen eenzelfde aandeel hebben. De oogartsen en medewerkers van de afdeling Oogheelkunde van Orbis Medisch Centrum en van Eyescan verrichten samen hun werkzaamheden in OMC. Vooralsnog op de huidige locatie in het atrium van OMC en vanaf medio april 2012 op de vierde verdieping van de Zorgboulevard van Orbis Medisch Centrum.

Sterk door samenwerking
De samenwerking biedt meer mogelijkheden om aan de toenemende vraag naar oogzorg te kunnen beantwoorden. De vergrijzing en toenemende behandelmogelijkheden zetten op dit moment de wachttijden voor een oogheelkundig onderzoek of een behandeling onder druk.

In het nieuwe concept worden professionals op het gebied van oogzorg gedifferentieerd ingezet. De oogarts richt zich meer op complexe oogheelkundige diagnostiek en behandeling. Optometristen verrichten minder complexe zorg en controles, wel altijd onder de supervisie van een oogarts. Orbis-Eyescan Limburg biedt complete oogzorg onder supervisie van de oogarts en zal in overleg met de huisartsen de oogzorg in de keten verder optimaliseren.

Op de nieuwe locatie op de Zorgboulevard in Orbis Medisch Centrum die vanaf medio april in gebruik wordt genomen biedt Orbis-Eyescan complete oogzorg op één plek. Onder supervisie van de oogartsen worden optometrische spreekuren gehouden. En in het oogheelkundig onderzoeks- en behandelcentrum verrichten oogartsen complexe diagnostiek en behandelingen zoals laserbehandelingen en operaties. Door alles op één plek te concentreren kan er doelmatiger en patiëntvriendelijker worden gewerkt.

Kortere wachtlijst voor oogheelkunde
Orbis-Eyescan Limburg maakt het makkelijker patiënten snel naar de juiste zorgverlener door te verwijzen. Bovendien verloopt informatie-uitwisseling eenvoudiger, waardoor verwijzingen efficiënter plaatsvinden. Dit alles zal resulteren in een kortere wachtlijst voor de patiënt.

“Dit initiatief  biedt ons de mogelijkheid veel sneller in te spelen op de toenemende vraag naar oogzorg. We zien dit als een positieve ontwikkeling, die het mogelijk maakt nu en in de toekomst nog beter voor onze patiënten te zorgen. Daarbij blijven we optimale oogheelkundige zorg bieden,” aldus Marianne van den Maegdenbergh, oogarts en voorzitter van de vakgroep Oogheelkunde.

Consequenties van de samenwerking
Vanaf 1 januari 2012 verandert er voor de patiënten vooralsnog niets. Wel op het moment dat de nieuwe locatie van Orbis-Eyescan Limburg op de Zorgboulevard in gebruik wordt genomen. Dan zal ook een open dag worden gehouden, zodat u in de gelegenheid wordt gesteld de nieuwe locatie te komen bezichtigen. 

Geen opmerkingen: