zaterdag 3 maart 2012

Hoogste Kwaliteit van Zorg

Gisteren was ik op uitnodiging van het Huis voor de Zorg bij de presentatie van hun advies inzake Cliëntgerichte Integrale Ziekenhuiszorg. Het advies is opgesteld in opdracht van Gedeputeerde Staten van Limburg. De belangrijkste aanleiding voor het advies vormen de ontwikkelingen in de zorg, de veranderende bevolkingsopbouw (vooral ook in Limburg) en de op handen zijnde herinrichting van de ziekenhuiszorg (waaronder ook de voorgenomen fusie tussen Orbis Medisch Centrum en Atrium Medisch Centrum).

Volgens het Huis voor de Zorg is Cliëntgerichte Integrale Ziekenhuiszorg, zorg die garandeert dat:
  • ik altijd als mens wordt behandeld en verzorgd;
  • de zorg(onderdelen) altijd en optimaal worden afgestemd op mijn persoonlijke wensen, behoeften en mogelijkheden;
  • de zorg(onderdelen) maximaal samenhangend - vanuit verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis en zorginstellingen/zorgverleners buiten het ziekenhuis - worden georganiseerd.
Ofwel, kortweg, dat de zorg altijd mensgericht is, maximaal op maat en samenhangend in een zorgnetwerk. Het Huis van de Zorg duidt deze zorg in hun advies ook wel als "Hoogste kwaliteit van zorg".

In het advies worden de kwaliteitscriteria voor Cliëntgerichte Integrale Ziekenhuiszorg verder uitgewerkt. Daarnaast wordt benadrukt dat er een nieuw besef moet komen vanuit de (potentiële) patiënten, maar ook vanuit de zorgverleners dat de ziekenhuisorganisatie niet belangrijker wordt dan de zorgverleners die er werken en dat protocollen en methoden om de zorg te verantwoorden belangrijker worden dan de patiënten. Huis voor de Zorg pleit dan ook voor een nieuwe focus op Mensgericht Opereren én Netwerk Opereren om meer warmte, nabijheid en samenhang in de zorg te krijgen.

Het Huis voor de Zorg realiseert zich dat deze omslag in denken en nieuwe focus tijd, motivatie en permanente inzet vragen. Een leerproces dus. Zowel van de kant van de zorgverleners, maar ook van de kant van de zorgvragers. In het advies is te lezen: "Ook zorgvragers dienen (beter) te beseffen dat de zorgverlener allereerst een mens is, die kennis en vaardigheden bezit om zorg en hulp op maat te geven. Hij kan geen wonderen verrichten en er is geen onbeperkte zorg en medische genezing mogelijk". Een evenwichtig advies dus met belichting van het onderwerp vanuit meerdere invalshoeken.

Tijdens de presentatie gisterenmiddag deed Jo Maes, directeur van het Huis voor de Zorg. een expliciet beroep op de bestuurders van de Limburgse ziekenhuizen. Hij vroeg de bestuurders in de toepassing van de nieuwe criteria voor Cliëntgerichte Integrale Ziekenzorg expliciet voorop te gaan. Volgens Jo Maes betekent dit dat de bestuurders het advies uitdragen binnen de ziekenhuizen en het advies omzetten in concreet beleid en actie. In het informele deel van de bijeenkomst heb ik Jo Maes toegezegd mij daarvoor in te spannen. Hierbij dan mijn eerste actie.

 

1 opmerking:

Anoniem zei

Na jaren van stilte dan toch weer posts op uw blog. Prima dat u er weer tijd voor neemt.

Hoogste Kwaliteit van Zorg

Soms kan kwaliteit heel eenvoudig verbeterd worden. Zoals de bewegwijzering voor mensen die met de fiets naar de spoedeisende hulp / huisartsenpost komen...
Komend vanaf de Rijksweg is er GEEN enkele indicatie...
Melding bij de balie en via het contact-formulier op de website leveren na ruim 2 weken nog niet eens een antwoord op...
Kwaliteit in de Zorg... zucht.
Ik kan me voorstellen dat het een uitdaging is. Succes!