zaterdag 2 juni 2012

Ons gedrag als zorgverleners binnen Orbis

Over de invloed van het individuele gedrag van zorgverleners op de kwaliteit van zorg is de laatste tijd veel te doen. De uitbraak van de bacterie Klebsiella Oxa-48 in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is daar een sprekend voorbeeld van. De pers en de Inspectie oordeelden bijzonder hard over de gang van zaken. Het Bestuur van het ziekenhuis moest opstappen, de microbiologen moeten zich verantwoorden voor de tuchtrechter en de patienten belden massaal hun bezoek of geplande operatie af vanwege gebrek aan vertrouwen in de kwaliteit van zorgverlening in het Maasstad Ziekenhuis.
De oorzaak van al dit niet meer terug te draaien leed: onvoldoende alertheid en scherpte bij de uitbraak van de bacterie en onvoldoende gedisciplineerd gedrag bij de zorgverleners daar waar het de hygieneregels betrof.

De vraag die ik mij stelde na lezing van de rapportages: zou ons dit binnen Orbis Medisch Centrum (OMC) ook kunnen overkomen? Ik denk dat deze vraag in veel ziekenhuizen in allerlei overlegsituaties centraal heeft gestaan. Zo ook binnen OMC.

We hoefden niet lang te wachten of we konden concreet met elkaar aan de slag rondom een uitbraak van diarree in de kliniek binnen OMC. Inmiddels ligt deze uitbraak alweer geruime tijd achter ons. Uit de evaluatie van de aanpak bleek dat alle artsen en verpleegkundigen zich optimaal ingezet hebben om de problematiek zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Bij alle professionals werd het belang onderkend van het strikt hanteren van de hygiĆ«nemaatregelen. Daarbij zijn duidelijke afspraken gemaakt die het voor iedereen mogelijk maken om elkaar op een veilige wijze aan te spreken op overtredingen van de hygieneregels.

Gedrag is daarmee een hele belangrijke factor in de uiteindelijke uitkomst van onze zorgprocessen. Bepalend voor kwaliteit en veiligheid. Bepalend ook voor de beleving van onze patienten en clienten.

Als gedrag dan zo bepalend is, zouden wij dan ook niet meer aandacht moeten besteden aan het gewenst gedrag van ons als medewerkers van Orbis? En wat zou het gedrag - ons voorbeeldgedrag - dan moeten zijn? Ik daag jullie - als lezers van deze weblog - uit je opvatting te geven. Ik geef hieronder vast mijn eerste gedachten over hoe een aantal waardevolle Orbis' gedragsregels er uit zouden kunnen zien:

1. Ik ga altijd voor het beste resultaat;
2. Ik leg verantwoording af over mijn handelen;
3. Ik laat mij aanspreken op mijn gedrag;
4. Ik praat niet over, maar met anderen;
5. Ik doe wat ik zeg;
6. Ik toon waardering voor prestaties;
7. Ik neem tijd om te luisteren naar collega's/clienten/patienten;
8. Ik ga optimaal en zorgvuldig om met de middelen die mij ter beschikking staan.

Ben je het ermee eens of oneens? Orbis-medewerker of niet? Laat je opvatting achter op de weblog. Ik ben zeer benieuwd!

1 opmerking:

GerL zei

Jammer dat dit benoemd wordt als gewenst gedrag. Lijkt me persoonlijk 'normaal' gedrag. Alhoewel ik merk dat dit wat verdrukt wordt. Door de tijdgeest of door het aanwezige egocentrische...
GerL