zaterdag 2 juni 2012

Orbis Medisch en Zorgconcern schrijft zwarte cijfersOrbis Medisch en Zorgconcern maakt weer winst. Voor het eerst sinds 2008 schrijft het concern weer zwarte cijfers. Het groepsresultaat over 2011 bedroeg € 5,5 miljoen positief, ten opzichte van een verlies van € 2,9 miljoen in 2010. De resultaatverbetering van €8,4 miljoen werd met name gerealiseerd in de cure-sector (ziekenhuis en GGZ), waar het verlies afnam van € – 7,0 miljoen in 2010 naar € - 0,2 miljoen in 2011. De care-sector (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg ) leverde wederom een uitstekende prestatie. Met een positief resultaat van € 6,0 miljoen lag de winst in lijn met vorig jaar. Door het verbeterde resultaat en de sterke operationele kasstroom in 2011, heeft Orbis Medisch en Zorgconcern € 47,2 miljoen afgelost op de langlopende leningen en korte termijn schulden. CFO en lid Raad van Bestuur van Orbis Medisch en Zorgconcern Luvic Janssen stelt vast dat de investeringen in de nieuwbouw en logistieke- en ICT-infrastructuur hun vruchten beginnen af te werpen. "Mede dankzij de forse inspanningen van al onze medewerkers hebben we dit positieve resultaat kunnen realiseren".


Groei
Voortbouwend op de kostenbesparingen in voorgaande jaren, werd in 2011 ingezet op groei. De verbetering in 2011 is dan ook vooral te danken aan een stijging van de opbrengsten en hogere marges. Wanneer het resultaat van het ziekenhuis eruit wordt gelicht, hebben vooral de doorontwikkelde mogelijkheden van het op optimale zorgverlening afgestemde gebouw aan het Dr. H. van der Hoffplein, in combinatie met de inzet en dienstverlening van de medewerkers een doorslaggevende rol gespeeld. De lijnen tussen de verschillende zorginstellingen en de thuiszorg, die samen Orbis Medisch en Zorgconcern vormen, zijn kort. Hierdoor krijgt de patiënt met behulp van ketenzorg steeds sneller, effectiever en op maat de zorg die hij nodig heeft. Dat beperkt langdurige bezetting van dure ziekenhuisbedden, waardoor met dezelfde bedden meer patienten kunnen worden behandeld. “Met deze manier van efficienter werken zijn we aanmerkelijk produktiever dan andere zorginstellingen in Nederland. Zo ligt de omzet per directe medewerker in het ziekenhuis 14% hoger dan de landelijke norm van algemene ziekenhuizen”, aldus CFO, Luvic Janssen.

Kwaliteit

Met het behalen van de NIAZ-accreditatie voor het ziekenhuis, het verlengen van HKZ-certificaten ten behoeve van de care-activiteiten en een ingeregeld Veiligheids Management Systeem in het ziekenhuis, voldoet Orbis Medisch en Zorgconcern ook in kwalitatief opzicht volledig aan de landelijk gestelde eisen. Voorts zijn in 2011 diverse bouwactiviteiten voor nieuwe verplegings- en verzorgingshuizen opgestart. Deze nieuwbouwactiviteiten geven in 2012 en volgende jaren een verdere impuls aan de kwaliteit van de zorg voor ouderen binnen ons verzorgingsgebied. Ook daarin blijft Orbis Medisch en Zorgconcern investeren in nauwe samenwerking met de woningcorporaties binnen de regio.

Vooruitzichten
De invoering in 2012 van een geheel nieuwe, landelijke bekostiging van de ziekenhuiszorg en mogelijke financiële kortingen op het zorgbudget, leggen extra druk op de prestaties van met name het ziekenhuis. Wij verwachten op basis van een groeiende zorgvraag en een eficiënte werkwijze de resultaten van Orbis in de komende jaren verder te verbeteren.

Fusie
Orbis Medisch en Zorgconcern is van plan met ingang van 2013 te fuseren met Atrium MC. Deze fusie is in de ogen van de Raad van Bestuur noodzakelijk gezien de landelijke ontwikkelingen binnen de zorg en om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren in de regio op lange termijn.

1 opmerking:

GerL zei

Prachtig resultaat Orbis. Hulde en complimenten aan de medewerkers en het bestuur. Groet een ex-Orbis GerL